หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ ศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน

3716 โพสต์ 1 ความคิดเห็น

หากเป็นผู้หญิง จำเอาไว้เลยนะ อย่าหยุดทำงาน อย่าหยุดหาเงินเอง

หากเป็นผู้หญิง จำเอาไว้เลยนะ อย่าหยุดทำงาน อย่าหยุดหาเงินเอง ในยุคที่สมัยเปิดโลกกว้าง คนเราทุกคนสามารถทำอะไรเองได้ในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่มีครอบครัว ผู้ชายจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลคนทางบ้าน ออกนอกบ้านเพื่อหาเงินนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัว...
error: Please do not copy!!