ช่วงเวลาที่ทำบุญ ให้อธิษฐาน จะได้ดีแก่ตัวเรา

0

ช่วงเวลาที่ทำบุญ ให้อธิษฐาน จะได้ดีแก่ตัวเรา

ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนั้น สืบทอด กันมาถึงในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างหลากหลายความเชื่อกันไป การเข้าวัดทำบุญ หรือการที่ตัวเราไปอธิษฐานขอพรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน สุ ข ภ า พ การเงิน ความรัก ครอบครัว หรือในเรื่องต่าๆ แต่ในความแท้จริงแล้วนั้นการเข้าวัดทำบุญอธิษฐาน เราควรจะอธิษฐานแบบไหน ถึงจะได้ผลที่ดีสำหรับตัวเราเอง

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ( ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วย เหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎขึ้นแก่ตัวข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้ง ตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อเป็นการลดวิบากก ร ร มให้ลดลง อโหสิก ร ร มก่อน แล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเรานั้นดีขึ้น มีชีวิตที่แจ่มใสมากขึ้น ขอให้ท่านทำตามแล้วจะดีขึ้นในทันตา จะพ้นจากปัญหาต่างๆที่มีเข้ามา ทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น รุ่งเรื่องมีความร่ำรวย

ครอบครัว หมดโ ร คภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก : sharesidotcom

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here