เผย 12 ปีเกิด ท่านใดการงานคล่องตัวดี ท่านใดได้รับของมีค่า

0

เผย 12 ปีเกิด ท่านใดการงานคล่องตัวดี ท่านใดได้รับของมีค่า

เมษ

วันนี้ท่านเป็นที่น่ายกย่องของคนรอบข้าง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานได้จนสำเร็จดี มีความรอบคอบและมีความระมัดระวังตัวในการติดต่อพูดคุยกับคนอื่นๆ ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการรับของกำนัลใดๆ จากเพื่อนเพ ศตรงข้าม หรือแม่สื่อผู้ชักนำ

พฤษภ

วันนี้ท่านกำลังรอข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่ งอยู่ อาจเป็นเรื่องการศึกษาหรืองานของบริวาร กำลังใจของท่านยังเข้มแข็ง แต่กำลังกายอ่อนแอลงมาก ความผิดหวังเล็กน้อยก็ทำให้ท่านกระทบกระเทือนใจได้ ญาติมิตรของท่านจะใกล้ชิดกับผู้ป่ ว ย อาจจะติดได้

เมถุน

วันนี้ท่านจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องชีวิตจิตใจ ได้เพื่อนที่มีรสนิยมอย่างเดียวกัน เช่น จิ ต แพทย์ หรือนักจิตวิทยา แต่การรู้จักใจของผู้อื่นอาจทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากแก่ท่านก็ได้ ความรู้ของท่านในระยะนี้ควรเก็บไว้ก่อน เพราะละเอืยดอ่อนเกินกว่าที่จะเขียนหรือพูดให้ใครฟังนึกถึง หรือฝันเห็นอะไรมักเป็นจริงในวันนี้

กรกฎ

วันนี้ท่านคิดเรื่องใดไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมักไม่ตรงกับที่คิด การนัดพบผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ควรคาดหมายหรือเชื่อถือในคำมั่นสัญญาใดๆ ว่าจะเป็นไปตามนั้นจนกว่าจะประจักษ์จริง จะเชื่อว่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆ เป็นเพียงเครื่องทดลองความเข้มแข็งอดทนของคนเราเท่านั้น มีผู้ช่วย เหลือร่วมมือกิจการงานของท่านมากขึ้น

สิงห์

วันนี้ท่านที่กำลังต้องการรวบรวมญาติมิตรเป็นจำนวนมาก เรียกหุ้นหรือกำลังหาสมาชิก จะได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ผู้ที่แตกแยกออกไปแล้วก็ไม่มีความหมายกับงานของท่าน ข้อมูลข่าวสา รการติดต่อต่างๆ คล่องตัวขึ้นไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ เพื่อนคนหนึ่ งมีปัญหาเงินไม่พอใช้จะต้องยืมจากท่าน

กันย์

วันนี้ท่านที่ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จะได้รับผลดีเกินความคาดหมาย มีผู้สมัครทำการงานกับท่านอย่างใกล้ชิดมากขึ้น อาจได้เรือหรือขุดบ่อกุ้งขนาดใหญ่ ท่านได้รับความสำเร็จจากการค้นคว้าและวางโครงการต่างๆ วัสดุที่เกี่ยวแก่การก่อสร้างที่ท่านซื้อหามากองไว้จะหายไปส่วนหนึ่ ง

ตุลย์

วันนี้ท่านท่องเที่ยวแบบขึ้นเขาเข้าถ้ำไม่ดี เพราะอาจมีภั ยธรรมชาติเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ควรเลี้ยงหรือเล่นกับงุ บริวารอาจสร้างหนี้สินขึ้นโดยท่านไม่ทราบ หรือไปคบหาสมาคมกับคนที่ไม่มีคุณธรรมอะไรใดๆ ทั้งสิ้นจะมีอาการโกรธง่ายกว่าปกติ

พิจิก

วันนี้ท่านมีกิจก ร ร มที่จะต้องจัดทำดำเนินการอย่างมาก ได้รับเชิญในงานรุ่งเรืองใหญ่โต หรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่ใช้เวลาค่าใช้จ่ายสูง ชีวิตและงานของท่านอาจมีปัญหาเกิดขึ้นจากบริวารซึ่งสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความยุ่งยากเกี่ยวแก่บ้านเรือน ถ้าเช่าหรืออาศัยเขาอยู่ก็จะยิ่งลำบากมากขึ้น

ธนู

วันนี้ท่านจะห่ างเหินจากญาติมิตรเป็นรายๆ ไป โดยไม่ได้มีการทะเ ล าะกัน จะมีโอกาสได้เดินทางไกล ซึ่งเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีงาม ปัญหาและความยุ่งยากต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก การไปไหนมาไหนซึ่งไม่เกี่ยวแก่ธุระการงาน ซึ่งมีผู้ร่วมงานตั้งแต่สามคนขึ้นไป จะแตกแยกกันอย่างไร้ส า ระ

มังกร

วันนี้ท่านอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายต่างๆ คนรับใช้ในบ้านท่านจะเกิดชิ ง รั ก หักสวาทกับคนรับใช้ของเพื่อนบ้าน หรือบริวารของท่านไปทำของมีค่าของเพื่อนบ้านเสียหาย แม้ท่านจะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็จะเกิดศั ต รูในระยะเวลายาวนานต่อไป

กุมภ์

วันนี้ท่านที่มีผู้ชราสตรี และเด็ กอยู่ในความดูแล พักนี้พวกเขาจะเป็นห วั ดกันระงม แต่ท่านแข็งแรงและอดทนต่อความผันแปร จึงไม่เจ็บป่ ว ยเหมือนผู้อื่น เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายมากหน่อย ไม่ควรประชดคนรับใช้ด้วยการให้เขาอยู่เฉยๆ หรือคนขายของด้วยการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นมากๆ ราคาแพงเท่าไรก็ไม่ว่า

มีน

วันนี้ท่านไม่ควรไปเยี่ยมผู้เจ็ บไ ข้ โดยเฉพาะคนที่มีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อน เพราะเขาหรือญาติอาจจะทำให้ท่านเสียหายอย่างนึกไม่ถึงก็ได้ มีลาภเป็นทองรูปพรรณ หรือสิ่งของสวยงามมีค่าต่างๆ ซึ่งแม้จะไม่มีประโยชน์อะไร แต่มีมากแล้วคนเขานับถือ ท่านควรสงวนท่าที่อยู่ในความสงบ ไม่ต้องต่อสู้ดินรนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพ์พรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here