ท่านใดได้ของโชคใหญ่ ท่านใดมีรายจ่ายมากกว่าปกติ

0

ท่านใดได้ของโชคใหญ่ ท่านใดมีรายจ่ายมากกว่าปกติ

เมษ

วันนี้ท่านไม่ค่อยที่จะได้รับบทบาทในสังคม นอกจากจะเป็นผู้ที่คอยดูแลช่วย เหลือผู้อื่น การปิดทองหลังพระ ญาติพี่น้องจะมีความรุ่งเรืองในด้านของการเงินและการงาน ท่านที่ยังแข็งแรงมีงานทำจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็มีความสุขและความสบายใจ

พฤษภ

วันนี้ท่านจะพบเห็นเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อย การเดินทางต่างๆ ไม่ได้รับความสะดวก มีข้อขัดข้องเป็นอันมาก ไปไหนอาจพบเหตุการณ์เกี่ยวกับไฟระหว่างทาง อาการหลงลืมหรือข้าวของหายต่างๆ จะสิ้นสุดยุติลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านจะมีความทรงจำดีขึ้นไปหาใครก็จะได้พบ เวลากลางคืนไม่ควรออกมาเดินนอกบ้าน หรือนอกห้องนอน

เมถุน

วันนี้ท่านมีจิตใจที่โกรธ และจะพลอยทำให้ผู้ใกล้ชิดเดือดร้อนไปด้วยหลายคน แต่ถ้าท่านไม่โกรธจะได้ทรัพย์สินสิ่งของสวยงามเป็นอันมาก ญาติมิตรจะแสดงความสามารถหรือความรู้แปลกๆ ให้ท่านเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอย่างยิ่ง

กรกฎ

วันนี้ท่านได้รับทรัพย์สินสิ่งของอันเป็นของหายาก ซึ่งเป็นความภาคภมูิใจของท่านและห มู่คณะ มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการที่กระทำอยู่ ได้แสดงความสามารถอย่างที่ไม่เคยกระทำมาก่อน ในวงงานของท่านเริ่มมีผู้พูดถึงความรู้ความสามารถในการทำงานของท่านเพิ่มมากขึ้น การทำงานที่ใช้ความรู้ความคิดเริ่มถูกติเตียนโดยไม่มีเหตุผล

สิงห์

วันนี้ท่านได้ลาภเล็กน้อยต่างๆ ได้แสดงความสามารถในทางการงานให้ผู้ใหญ่ของท่านพบเห็นโดยไม่มีการเบ่งแต่อย่างใด การเงินไม่แน่นอนได้มาก็ใช้ไป ญาติมิตรได้ลาภกับแฟนของท่านเป็นอันมาก พี่น้องมีข่าวดีหรือเรื่องที่น่าสนใจมาบอกกล่าว อาจคุยกับใครคนหนึ่ งได้คืนยังรุ่ง

กันย์

วันนี้ท่านจะทำงานด้วยความตั้งใจขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่มีใครเข้าใจหรือเห็นใจว่าท่านทำงานดี การที่จะได้เงินก้อนใหญ่ที่ไม่ใช่รายได้ประจำจะเป็นการยากพอสมควร เพื่อนบ้านทะเ ล า ะกันเอง หรือเขาตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนเป็นการใหญ่ ท่านก็เดือดร้อนอย่างยิ่ง บริวารแก้ไขเพิ่มเติมกิจการงานโดยไม่บอกท่าน

ตุลย์

วันนี้ท่านได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนวุ่นวายจากบริวาร พวกเขาอาจทำเครื่องมือในการทำงานขนาดใหญ่ชำรุดและหาตัวผู้กระทำไม่ได้ มีการยุให้ผู้น้อยแข็งข้อในการทำงาน คนรับใช้ในบ้านนำทรัพย์สินส่วนของเขาไปขายแต่เป็นเหตุให้ท่านสงสัย มีเพื่อนที่ทำการค้ามาชักชวนให้ท่านลงทุนกับเขา

พิจิก

วันนี้ท่านมีความเป็นตัวของตัวเองสูง จนกลายเป็นความดื้อดึงหรือถือตัวอย่างหนักก็ได้ ท่านมีความมุ่งหวังสิ่งใดแล้วไม่ยอมหยุดยั้ง และตั้งใจทำสิ่งนั้นต่อไป ญาติมิตรจะแนะนำให้ท่านทำงานพิเศษนอกเวลา การพูดจาของท่านตรงไปตรงมาไม่ค่อยเกรงใจใครมักก่อศั ต รูโดยไม่รู้ตัว

ธนู

วันนี้ท่านจะมีงานอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นไปจากเดิมตามสมควรแก่อัตภาพ หรือการทำงานมีทั้งกลางวันและกลางคืน มีรายได้สูงขึ้นพอสมควร ญาติสนิทหรือพี่น้องมีเรื่องที่ดินมาบอก ได้วัตถุมงคลหรือสิ่งของที่ควรเคารพบูชาเข้าบ้าน เป็นเครื่องหมายแห่งความโชคดีของท่านในระยะนี้

มังกร

วันนี้ท่านได้ข่าวดีในเรื่องการงานและการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันในชีวิตของท่าน ได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่และเพื่อนต่างเพ ศ ซึ่งอาจจะหมายถึงความรักและสมรสในไม่ช้ากิจการบางอย่างมีอุปสรรคสำหรับท่านอยู่บ้าง ซึ่งถ้าท่านมีความมานะพยายามก็จะสำเร็จได้โดยสะดวก

กุมภ์

วันนี้ท่านได้รับความยินดีพอใจจากผู้ใหญ่และจากคู่รักโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน อาจทำอะไรประเจิดประเจ้อไปบ้างก็เพราะความเผลอเรอ ท่านดำเนินชีวิตอยู่ในศาสนาและปรัชญาชั้นสูง มีความเป็นอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว มีจิตใจหนักแน่นไม่เชื่อในเรื่องข่าวลือใดๆ บริวารซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อหน้าที่

มีน

วันนี้ท่านจะพบเหตุการณ์แปลกๆ เป็นอันมาก สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถจะเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และจะจบลงอย่างไร ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการ สามารถระงับเหตุการณ์แตกแยกในห มู่คณะได้อย่างรวดเร็ว คู่หมั้นคู่สมรสบอกข่าวดีหรือนำสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้ท่าน

ขอบคุณข้อมูลาก : พิมพ์พรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here