ยกขึ้นมาดู “ใครมือรูปตัวM” ถือเป็นคนมีบุญ ทำอะไรก็ได้ดี ของใครมีบ้าง

0

ยกขึ้นมาดู “ใครมือรูปตัวM” ถือเป็นคนมีบุญ ทำอะไรก็ได้ดี ของใครมีบ้าง

สำหรับเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูลายมือ หรือทำนายดวงชะตา ในวันนี้เรามีอีกเรื่องราวอย่างหนึ่งที่จะให้เพื่อนได้ดูกัน นั่นก็คือลายมือที่เป็นรูปตัว M เชื่อกันว่าหากใครมีแล้วจะเป็นคนที่โชคดีมากๆ ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ มีความหมายเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกัน

ตามตำราจีนเชื่อกันว่าหากใครมีลายมือที่เป็นรูปตัว M นั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่สั้นหรือยาว ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากจริงๆ ซึ่งบางคนจะเรียกกันว่า

เส้น Lucky M เพราะว่าเส้นนั้นเป็นเส้นที่ประกบกันล้วนมีความหมายดีทั้งนั้น โดยประกอบด้วย 3 เส้นในบริเวณฝ่ามือ นั่นก็คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นวาสนานั้นเอง

ซึ่งตามความเชื่อของคนจีน ใครที่มีดวงลายมือครบทั้ง 3 เส้นนี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญสูงส่ง ไม่ว่าจะทำการใดก็จะได้ดิบได้ดี มีแต่ความประสบความสำเร็จตามที่คาดคิดไว้ อีกทั้งเพื่อนเรานี้ยังบ่งบอกถึงความมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม สามารถนำพาตัวคุณเองและคนรอบข้างไปในทิศทางที่ดีได้ เป็นเเส้นที่มีบุญวาสนาจริงๆ ทำอะไรก็จะดีไปซะหมด

เส้นชีวิต

บอกถึงพลังของชีวิต อุปสรรค ความเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งถิ่นฐาน อายุ อุบัติเหตุ การเข้ามาเกี่ยวพันของบุคคลที่สาม สามารถนำมาประกอบการดูกับเส้นต่างๆได้ เช่น เส้นโชค(งาน) เส้นสมรส เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

เส้นสมอง

บอกถึงระดับความคิด ระดับการศึกษา ความถนัด ลักษณะของอาชีพ ความผิดปกติของสมอง โรคทางสมอง อุบัติเหตุหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องจากสมอง

เส้นหัวใจ

สภาพของจิต ความเข้มแข็งเด็ดเดียว ความฟุ้งซ่าน ระเบียบวินัย นิสัยใจคอ ความแข็งแรงทางกามารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมทางเพศ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสายตา

เส้นโชค

จุดเริ่มต้นของอาชีพ ความราบรื่นของงาน การโยกย้าย อุปสรรค ความสำเร็จในชีวิต ลักษณะของงาน ความสุข การสร้างเสริมบุญบารมี เรื่องครอบครัว อุปสรรคต่างๆเกี่ยวแก่งานและครอบครัว

เส้นวงศุกร์

การตอบสนองต่อสิ่งรอบข้าง ความสามารถในการเก็บอารมณ์ความรู้สึก

เส้นสมรส

บอกเล่าเรื่องของความรัก ความเป็นมาของคู่ครอง การใช้ชีวิตคู่ อุปสรรค

เส้นสุขภาพ

ความแข็งแรง โรคและอาการ ที่มาแห่งโรค

เส้นภูมิแพ้

บอกอาการของโรคว่าหนักหรือเบา เรื้อรังหรือไม่อย่างไร

เส้นอิทธิพล ลักษณะของเส้นเกิดขึ้นบางๆ ตัดเส้นใดก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของมือ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับทิศทางที่มาของเส้น และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลังจากที่ถูกเส้นอิทธิพลตัด

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : ryoman

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here