1ใน10 วัดสวยที่สุดต้องไปสักครั้ง แกะสลักวิจิตรสวยงามยิ่ง

0

1ใน10 วัดสวยที่สุดต้องไปสักครั้ง แกะสลักวิจิตรสวยงามยิ่ง

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเรานั้น การท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัดต่างๆ ที่อยู่บ้านเรามีวัดที่สวยงามอยู่มากมายที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนจะยังคงไม่รู้จัก ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก และไปดูความงดงามของวัดสันป่ายางหล วง 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศบ้านเรา

วัดสันป่ายางหลว ง ตั้งอยู่ในบ้านสันป่ายางหลว งตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไท ย ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้ แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่าง ทุกบาน

วิหารพระโขงเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 เป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วิหารพระเขียวโขงเมื่อมองจากด้านหน้าจะมีหลังคา 5 ชั้น มีช่อฟ้า 5 ตัว หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์ ด้านหลังอีก 3 หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพาน หน้า 5 รวมหลัง 3 รวมเป็น 8 หมายถึง ต้องปฏิบัติตาม ทางสายกลาง คือ มรรค 8 ได้ธรรมมัชฌิมา ทางสายกลางคือ 9 เป็นโลกุตตรธรรม

ตรงกลางหลังคามี เรือหงษ์ และฉัตร หมายถึง โลกุตตรธรรม หรือ นิพพาน ความสงบดับเย็นจากกิเลศตัณหา ด้านล่างมีรูปปั้นผางประทีป เปรียบเหมือนรังกาและกาเผือกนอนในรัง รูปพรหมสี่หน้านั่งอยู่บนหลังกา หมายถึง กำเนิดตำนานผางประทีป นอกจากจะมีวิหารที่สวยงามแล้ว ยังมีพระพุทธรูปหินหยกขาว ปางปรินิพพานที่สวยงามอีกด้วย

ประวัติวัดสันป่ายางหลว ง เดิมชื่อ “วัดขอมลำโพง” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1074 โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา นับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา หลังจากสร้างเสร็จจึงได้มีการอัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุ ของพระอัครสาวก ของพระ พุทธองค์คือพระสา รีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาบรรจุไว้ ณ ที่เจดีย์ของวัด

ต่อมา ในยุคเสื่อมของพุทธศาสนา วัก็กลายเป็นวัดร้าง จนมาถึงสมัยของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูน จึงได้มีการฟื้นฟูวัดสันป่ายางหลว งด้วยการสร้าง ถาวรวัตถุ และมีการกำหนดเขตธรณีสงฆ์ขึ้นใหม่ พร้อมกับประทานชื่อวัดใหม่ว่า “วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลว ง” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “วัดสันป่ายางหลว ง” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานที่ตั้ง เพราะในสมัยก่อน บริเวณดังกล่าวมีต้นยางขึ้นอย่างหนาทึบ วัดนี้ยังใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระนางจามเทวีอีกด้วย

การเดินทางไปวัด ไปตามถนนสายต้นยางมาถึงปากทางเข้าเทศบาลเมืองลำพูนเราก็เลี้ยวเข้าไปในซอยข้าง ๆ กับเทศบาล วัดอยู่ตรงข้ามกับเทศบาล

สวยงามมากๆ

ต้องบอกเลยว่าน่าไปเที่ยวมากๆ ไปกราบสการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต

การแกะสลักลวดลายปูนปั้นอย่างวิจิตรงดงามมากๆ สมกับที่เป็น 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุดในประเทศบ้านเรา

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : แอ่วเหนือ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here