ข่าวดี เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือนสูง

0

ข่าวดี เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือนสูง

สวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน ในวันนี้เราได้มีข่าวดีมาส่งต่อให้กับทุกท่าน ที่จะมีโอกาสในการสมัครงาน สำหรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ว่างงานที่ต้องการหารายได้ ทางบริษัทขนส่ง ได้เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการหลายอย่างที่คุณควรจะได้รับ

ทางด้าน บริษัทขนส่ง จำกัดรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความพึงประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอกจำนวนหลายอัตรา เพื่อทำการบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบบรรจุ ให้เป็นพนักงานของบริษัท โดยตำแหน่งที่ได้รับและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี

1. เจ้าหน้าที่การเดินรถ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา

6. บุคลากร ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

9. นายช่าง ระดับ 4 (ด้านเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา

10. นายช่าง ระดับ 4 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

11. นายช่าง ระดับ 4 (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

12. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 6 อัตรา

13. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 3 อัตรา

กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งวุฒิ ปวช.

1. ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้ารถยนต์) จำนวน 2 อัตรา

2. ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา

3. ช่างเทคนิค ระดับ 2 (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 3 อัตรา

5. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคกลาง) จำนวน 8 อัตรา

6. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคเหนือ) จำนวน 2 อัตรา

7. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 2 อัตรา

8. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2 (ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งวุฒิต่ำกว่า ปวช.

1. ช่างระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขายเชื้อเพลิง ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานสื่อสาร ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคกลาง) จำนวน 5 อัตรา

5. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 12 อัตรา

6. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 6 อัตรา

7. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา

8. พนักงานจำหน่ายตั๋ว ระดับ 1 (ภาคใต้) จำนวน 4 อัตรา

9. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคกลาง) จำนวน 2 อัตรา

10. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคเหนือ) จำนวน 5 อัตรา

11. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 2 อัตรา

12. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคตะวันออก) จำนวน 2 อัตรา

13. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1 (ภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา

14. พนักงานควบคุม ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา

15. พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา

16. พนักงานชานชาลา ระดับ 1 จำนวนหลายอัตรา

สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ที่ : transport.thaijobjob

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here