เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว ลดต้นทุนได้มาก ขายได้กำไรดี

0

เลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว ลดต้นทุนได้มาก ขายได้กำไรดี

การทำอาชีพเกษตรนั้นจะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงและดัดแปลง ให้เกิดเป็นเกษตรกรแนวใหม่ ที่เห็นผลได้ดี ซึ่งในวันนี้เราได้มีการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว ที่จะช่วยให้คุณลดต้นทุนได้มาก

โดยปกติแล้วเรามักเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูป แต่กลับให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากขาดทุนเป็นอย่างมาก จึงต้องล้มเลิกการเลี้ยงปลาและนำฟางข้าวมาถมบ่อเพื่อที่จะกลบบ่อเลิกกิจการทั้งหมด แต่ผลที่ได้นั้นปรากฏว่า ฟางข้าวที่จมน้ำนั้นเป็นผลดีกับปลาที่เลี้ยงไว้ เนื่องจากปลามากินฟางข้าวที่เปื่อยจนหมด และปลาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี เทียบเท่ากับการเลี้ยงด้วยอาหารปลาสำเร็จรูปเลยทีเดียว

หลังจากนั้นจึงได้ทำการปล่อยลูกปลาสวาย ปลาทับทิม ปลาสลิด ปลาดุกอุ้ย ลงไปเลี้ยงในบ่อปลาระยะเวลา 1 ปี ตัวปลามีขนาดใหญ่ตามที่ตลาดมีความต้องการ เหมือนกับที่เราเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูป ขายได้รายได้ดีเลยทีเดียว

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาด้วยฟางข้าว

ในขั้นแรกเราต้องมีบ่อปลาเสียก่อน จะขุดใหม่หรือใช้บ่อเก่าก็ได้ โดยให้บ่อความลึกประมาณ 2-3 เมตร เป็นอย่างน้อย หรือขนาดของบ่อจะอยู่ที่ขนาดของพื้นที่ถ้าพื้นที่น้อยก็มีบ่อขนาด 2-3 งาน หรือ ขนาด 1 ไร่

จากนั้นปล่อยน้ำใส่ในบ่อจนเต็ม แล้วหามูลโค-กระบือมาใส่ไว้ เพื่อทำการเพาะพันธุ์ลูกไร เพื่อเป็นอาหารแก่ลูกปลาที่เลี้ยงไว้ โดยพื้นที่บ่อ 1 ไร่ จะปล่อยลูกปลาจำนวน 10,000 ตัว ลูกปลาจะหากินฟางข้าวและลูกไรเป็นอาหาร

การให้ฟางข้าวเลี้ยงปลา เกษตรกรจะต้องกองฟางข้าวไว้ที่ริมบ่อให้ส่วนหนึ่ งให้จมน้ำและกองฟางข้าวไว้ใต้ลม เพราะเมื่อลมพัดฟางจะได้ไม่กระจายไปทั่วบ่อ เมื่อฟางข้าวในบ่อเริ่มยุบตัวลง ก็ค่อยดันฟางข้าวแห้งที่ขอบบ่อลงไปเสริม ระหว่างนี้ไม่จำเป็นต้องให้อาหารใดนอกจากฟางข้าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเวลา1 ปี ให้ลองจับปลาขึ้นมาเช็คดูว่า ขนาดและคุณภาพใช้ได้หรือไม่ และช่วงใดปลามีราคาแพงก็ให้เลือกจับในช่วงนั้น เพราะเนื่องจากไม่มีต้นทุนทางอาหารปลา จึงไม่ต้องกำหนดเวลาจับ

ระยะเวลา 1 ปี การเติบโตของปลาเฉลี่ยแล้ว ปลาสวายตัวละ 2 ก.ก. ปลาหมอ ขนาด 5-6 ก.ก. ปลาทับทิม ตัวละ 3-4 ตัว/ก.ก.

คุณภาพของตัวปลาที่ได้มานั้น จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและแหล่งตลาด ได้ราคาดี ซึ่งเราสามารถประหยัดต้นทุนอาหารได้เป็นอย่างดี เมื่อคำนวณดูแล้วหากได้น้ำหนักโดยรวมประมาณ 1 ตันต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ ซึ่งเมื่อเราคิดเป็นรายได้ก็จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท

การค้นพบของชาวเกษตรกร เป็นแนวความคิดที่ดี แถมยังเป็นเทคนิคที่จะช่วยนำไปสู่การสร้างอาชีพ ลดต้นทุนการเลี้ยง และยังได้ผลผลิตที่ดีด้วย หากท่านใดที่มีความสนใจหรืออยา กจะเลี้ยงปลา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูกันได้นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ , คุณมงคล ทวีสิน , Postnoname

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here