โชค 12 ปีเกิด ท่านใดคนโสดได้คู่ครองที่ดี ท่านใดการงานก้าวหน้า

0

โชค 12 ปีเกิด ท่านใดคนโสดได้คู่ครองที่ดี ท่านใดการงานก้าวหน้า

เมษ

วันนี้ท่านมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ที่มีความเป็นผู้นำสูง การใช้จ่ายเงินของท่านหรือการทำกิจก ร ร มต่างๆ เรื่องส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจากแต่เดิม การทำงานในช่วงนี้ควรดูและฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้าง อาจจะมีคนที่ไม่พอใจ สิ่งของที่เก็บไว้ไกลหูไกลตาอาจจะเผลอทำหายได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

พฤษภ

วันนี้ท่านได้รับทราบข่าวสา ร และการพูดแปลกๆ จากผู้อื่น ของหายได้คืน หรือได้รับการชำระหนี้ การได้รับของขวัญของรางวัลต่างๆ ไม่มีภัยอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ บริวารได้เลื่อนตำแหน่งฐานะทางการงาน หรือได้เงินเดือนขึ้นและเขาจะแนะนำคนดีๆ มารู้จักท่าน

เมถุน

วันนี้ท่านรู้สึกถึงความสะอาดของร่างกายและจิตใจของตนเอง ดาวประจำรา ศีของท่านโคจรตามหลังดาวอาทิตย์ ถ้าเรียนสำเร็จแล้วจะได้งานทำตามวุฒิภาวะ ถ้ามีงานทำอยู่แล้วจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น ถ้าเป็นสตรีโสดจะได้คู่ครองที่เป็นคนดี ได้รับข่าวต่างๆ ในทางที่ดีเป็นอันมาก ได้รับเครื่องมือสื่อสา รที่ทันสมัย

กรกฎ

วันนี้ท่านมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเฉลียวฉลาดมาก มีคำตอบให้แก่ญาติมิตรที่มาหาท่านทุกคน แต่ท่านเองไม่มีผู้ยอมรับนับถือมากนัก เพราะคำตอบเป็นสิ่งที่ห่ างไกลจากผู้คนเหล่านั้นมาก นอกจากผู้มีธรรมะและปรัชญาชั้นสูง ได้ลาภจากทางไกลหรือการเดินทางไกล เครื่องมือในการทำงานหรือของใช้ขนาดใหญ่อาจหายได้ในวันนี้

สิงห์

วันนี้ท่านได้รับทรัพย์สินที่เป็นหลัก เป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป ส่วนหนึ่ งได้เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของญาติมิตร ความรีบร้อนและความโกรธอาจเป็นเหตุให้มีสิ่งของแต ก หั กเสียหายได้ ท่านไม่ควรตื่นเต้นกับสิ่งใดจนเกินไป ถ้ามีการเดินทางไกลควรเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังอย่างยิ่ง

กันย์

วันนี้ท่านทำงานด้วยความเข้มแข็งอดทน คือจิตใจท่านเจริญด้วยสันติธรรม มีสิ่งของแ ต ก หักเสียหายบ้างก็เพราะผู้อื่นประมาท แต่ท่านก็มิได้ถือสาหาความแต่อย่างใด พี่น้องได้งานที่ดีทำหรือได้รับยศตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ามีผู้เจ็บ ไ ข้ในบ้านจะรักษาให้หายได้โดยเร็ว คนโสดจะมีคู่รักที่เป็นคนเด่นในสังคม

ตุลย์

วันนี้ท่านมีชีวิตประจำวันที่สนุกสนานรื่นเริง เหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่เข้าใจ ก็จะเข้าใจได้ในวันนี้ เรื่องที่ทำเพื่อส่วนรวมแม้จะเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองบ้างก็เป็นผลดีต่อท่านเสมอ ท่านทำอะไรก็ตามมักมีผู้เห็นด้วยและยกย่องสรรเสริญ บริวารรวมพลังกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนา

พิจิก

วันนี้ท่านได้ลาภจากสตรีชั้นผู้ใหญ่ หรือคนผู้นั้นเป็นพี่ ป้า น้า อา ของท่านเอง จะได้รับการเลี้ยงดูอาหาร การนั่งในบ้านผู้อื่นนานๆ ไม่ดีเพราะถ้าเขามีเรื่องไม่ดี ท่านจะพลอยติด แ หไปด้วย มีผู้เจ็ บ ไ ข้ต้องการความช่วย เหลือจากท่าน

ธนู

วันนี้ท่านมีความสุขในโชคดีเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้รับในวันนี้เป็นอันมาก ทำงานด้วยความทุ่มเททั้งกายและใจ ทั้งๆ ที่สงสัยแคลงใจในฐานะความเป็นอยู่ของท่านเอง หรือมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งอยู่ในอาการไม่ปกติ ตัวท่านเองก็ไม่ค่อยสบาย มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ใหญ่ แต่มีโชคดีที่ไม่เกี่ยวแก่การทำงาน

มังกร

วันนี้ท่านทำงานด้วยการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ใช้ความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ มีส่วนช่วย เหลือในกิจการที่ริเริ่มใหม่ๆ ใช้สายตามากไปอาจต้องเปลี่ยนแว่นใหม่ในราคาสูง มีการเดินทาง คู่หมั้นคู่สมรสนำข่าวดีมาบอก หรือมีแนวคิดในเรื่องการงานใหม่ๆ

กุมภ์

วันนี้ท่านจะอ่อนแอเจ็ บ ไข้ หรือเป็นอะไรก็ตามจะปรากฏอาการเพียงครู่เดียวแล้วก็หายไป การติดต่อสื่อสา รต่างๆ ไม่ค่อยชัดเจนการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของท่านไม่กระจ่างแจ้ง เป็นเหตุให้การงานของท่านไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร อาจพูดกับคนที่ท่านไม่รู้จักเป็นเวลานาน ซึ่งเสียทั้งเวลาและความรู้สึก มีผู้บอกท่านว่าเขาจะมาขออาศัยอยู่ด้วย

มีน

วันนี้ท่านได้ร่วมงานกับผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาดและรู้การณ์ไกล มีรายจ่ายที่นึกไม่ถึงเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก รวมทั้งบริวารที่มีขีดความสามารถสูง ถ้ามีการปรับปรุงเครื่องใช้ใหม่ๆ ในบ้าน หรือผู้มีคุณธรรมสูงไปมาหาสู่ เป็นที่ชื่นชมยินดี มีการชำระสะสางอุปสรรคต่างๆ ให้เสร็จสิ้นไป การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเป็นผลดีต่ออนาคตทางการงานของท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพ์พรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here