โชค 12 ปีเกิด บริวารนำโชคใหญ่มาให้ การงานโดดเด่น

0

โชค 12 ปีเกิด บริวารนำโชคใหญ่มาให้ การงานโดดเด่น

เมษ

วันนี้ท่านมีการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเสร็จสิ้น และออกมาได้ดี แต่ในเรื่องของงานเอกสา รที่ท่านไม่ถนัดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตัวท่านจะได้รับเงินที่ยังเหลืออยู่หรือได้รับการชำระหนี้ บริวารจะนำโชคนำลาภมาให้กับตัวท่าน ในช่วงนี้จะมีปากเสียงหรือมีการขัดใจกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดบางคน ซึ่งจะต้องใช้เวลานานที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน

พฤษภ

วันนี้ท่านได้รับทราบเรื่องราวที่ไม่น่าพอใจหลายอย่าง ไม่ควรติดต่อพูดจาแสดงความคิดเห็นใดๆ กับผู้อื่นมากนัก เพราะผลสะท้อนกลับมาตัวท่านทั้งสิ้น รายจ่ายของท่านในระยะนี้ซื้อเครื่องใช้เกี่ยวกับการบำรุงร่างกายของท่านเท่านั้น การเงินได้รับผลดีมาก ทรัพย์สินสิ่งของขนาดใหญ่ที่วางทิ้งไว้นอกบ้ านอาจหายได้

เมถุน

วันนี้ท่านจะได้ชมการแข่งขันกีฬาอย่างใกล้ชิด หรือการประมูลที่เต็มไปด้วยความทุ่มเท ได้ทราบข่าวบริวารเ จ็ บ ไ ข้ เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ทำให้กิจการงานของท่านล่าช้าลง คนรับใช้ที่อยู่กับท่านมานานๆ นำของเก่ามาให้ด้วยความจงรักภักดี ใช้จ่ายด้วยความประหยัดอย่างยิ่ง ได้รับผลประโยชน์อย่างดีเยี่ยมจากงานเก่าที่ได้ริเริ่มไว้แล้ว

กรกฎ

วันนี้ท่านที่กำลังรอฟังข่าวดีอยู่คงต้องรอไปสักพักหนึ่ ง เพราะเรื่องต่างๆ ในระยะนี้มักมีความล่าช้า ที่รวดเร็วก็เร็วจนทำไม่ทัน มีโชคดีในเรื่องการเงิน ซึ่งคู่หมั้นคู่สมรสเป็นผู้นำมาให้ ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพวกบริวาร ผู้ใหญ่แผ่บารมีมาช่วย เหลือท่านเสมอ จะเกิดปากเสียงกับผู้อื่นได้โดยง่าย

สิงห์

วันนี้ท่านมีอำ น า จและความสามารถในการปกครองดูแลผู้น้อยให้อยู่ในระเบียบวินัย ท่านไม่ควรแสดงความคิดเห็นใดๆ แก่ผู้ที่ไม่สนิทสนมกันจริงๆ มีรายจ่ายเกี่ยวแก่การบำรุงร่างกายให้แข็งแรง มีญาติมิตร หรือคนที่ท่านรักใคร่พอใจไปมาหาสู่ ญาติมิตรบางคนที่จากกันไปนานๆ ก็จะกลับมาหาท่าน

กันย์

วันนี้ท่านทำกิจการงานด้วยความสุขสนุกสนานและโดยความไม่ประมาท มีความระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา มีเรื่องเอะอะตึงตังอะไรไม่ควรวิ่งออกไปดู ใครมานินทาใครให้ท่านฟังไม่ควรสนใจ มีโอกาสที่จะได้ลาภลอย บริวารสูงอายุนำลาภมาให้ ญาติมิตรจากทางไกลไปมาหาสู่

ตุลย์

วันนี้ท่านจะมีค่าใช้จ่ายรายวันค่อนข้างสูง อาจมีความจำเป็นต้องหยิบยืมเงินออมมาใช้จ่าย ซึ่งทำให้ท่านเสียกำลังใจพอสมควร มีเรื่องยุ่งยากทางการเรียนมากน้อยเท่าไรก็ตาม คนรักของท่านช่วยได้ทุกเรื่อง จะซื้อสินค้าบางอย่างเพราะเชื่อคำโฆษณา

พิจิก

วันนี้ท่านมีจิตใจสดชื่นแจ่มใส สามารถจัดการกับเรื่องการเงินและผลประโยชน์และรายได้ของส่วนตัวได้ มีศั ต รูอยู่บ้ าง แต่พวกเขาทำอะไรท่านไม่ได้ ปกครองผู้ที่อ่อนแอกว่าและบริวารได้ผลดี ควรดูแลบ้ านเรือนไม่ให้มีช่องว่างสำหรับคนที่คิดไม่ดี

ธนู

วันนี้ท่านแข็งแรงและมีพลานามัยดี ไม่ค่อยมีความอดทนในเรื่องยุ่งยากต่างๆ ใครพูดจาไม่ถูกหูมักจะตอบโต้ ไม่ควรแสดงความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้แต่การแสดงสุนทรพจน์ หรือปาฐกถา ควรหยุดไว้ก่อน มีรายจ่ายสูงเพราะกิจการที่เกี่ยวแก่ผู้อื่น มีความคิดเห็นใหม่ๆ เกี่ยวแก่ญาติหรือผู้ร่วมงาน

มังกร

วันนี้ท่านจะทำกิจการใดๆ ได้รับความร่วมมือจากบริวารอย่างแข็งแรง แม้งานมากๆ ก็ทำสำเร็จได้โดยเร็ว ผู้ใหญ่สนใจในความสามารถพิเศษของท่าน เช่น เขาลืมกุญแจรถยนต์แล้วท่านเปิดประตูให้เขาได้ บริวารเกี่ยวข้องกับการเงินของท่านโดยไม่มีเลศนัย มีข่าวลือเกี่ยวกับที่อยู่ที่ดิน

กุมภ์

วันนี้ท่านจะได้รับความตื่นเต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดแก่เพื่อนบ้ านใกล้เคียง เช่น เสียงเอะอะโวยวาย เป็นต้น  ท่านควรระมัดระวังตนเองพอสมควร มีปัญหาในเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ พอสมควร จะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านเองก็ไม่พอใจ สิ่งสำคัญคืออาจมีข้าวของหายได้

มีน

วันนี้ท่านได้รับความนับถือและเชื่อถือจากบริวารที่อ่อนกว่า ชักชวนกันทำผลประโยชน์ใดๆ เพื่อส่วนรวม ก็ได้ผลอย่างเต็มที่ ได้รับทรัพย์สินของท่านที่ตกอยู่ในมือผู้อื่นกลับคืน ของหายได้คืน และได้รับเงินตกเบิกต่างๆ ด้วย ไม่ควรอยู่นอกบ้ านในเวลากลางคืนโดยไม่จำเป็น รวมถึงการไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน และเที่ยวกลางคืนด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here