วิธี ขออโหสิกรรมแฟนเก่า ถอนทุกคำสัญญาที่เคยผูกไว้

0

วิธี ขออโหสิกรรมแฟนเก่า ถอนทุกคำสัญญาที่เคยผูกไว้

ความรัก นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่เสมอ ล้วนแล้วมีทั้งในเรื่องของการผิดหวัง และสมหวังเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่า คนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละชาติภพนั้นก็มีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกันออกไป

แต่ทว่าทำไมจะต้องมาชดใช้กรรม นั่นเป็นเพราะว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ก่อ เราได้สร้าง และมีพันธสัญญาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน บางครั้งอาจจะไม่ใช่ชาติที่แล้ว แต่เป็นนายกปัจจุบันที่เราเคยสัญญาไว้

ในวันนี้เรามีคำตอบจากตำราโบราณหายาก เรียกได้ว่าเป็นการขอขมาลาโทษ กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของแฟนเก่า บางครั้งเราได้ให้คำสัญญาไว้ โดยถ้อยคำพล่อยๆ แม้ว่าเรายังไม่โตก็ตาม แต่รู้กันหรือไม่ว่า คำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วนั้น มันจะเป็นตราประทับ เป็นตราบาป

ดังนั้นแล้วเราควรที่จะสวดเพื่อลด ขอขมากรรม อโหสิกรรม ก่อนที่อะไรมันจะสายเกินแก้ ใครเคยสัญญาผูกมัดเอาไว้เช่น เราจะเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติไป เราจะอยู่ดูแลกันตลอดชีวิต ใครเคยสัญญาประมาณนี้ หรือใกล้เคียง ขอให้สวดบทอธิษฐานอโหสิกรรม

ควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้ เป็นการอโหสิกรรมให้แก่กันและกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน

บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ

และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างผ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข

สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกรรมให้

ขอถอนความพยาบาท และคำสาปแช่ง

ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน

ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ

พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม เทอญ

เรื่องบาปบุญคุณโทษ เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ควรมีวิจารณญาณในการอ่าน ทั้งนี้ การกระทำของเราทุกคน มักจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตให้กับตัวเอง ควรที่จะมีสติ ควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เชื่อกันว่า ความสุขมักจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเสมอ และเชื่อว่า ความทุกข์ก็เช่นกัน

อย่าลืมแบ่งปัน วิธี ขออโหสิกรรมแฟนเก่า ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะ ขอให้มีความรักที่ดี

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : ธรรมะเตือนสติ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here