เอาไว้สวดท่องก่อนนอน วันละ 5 นาที สร้างบุญให้ตนเอง

0

เอาไว้สวดท่องก่อนนอน วันละ 5 นาที สร้างบุญให้ตนเอง

หลายคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการสวดมนต์ การสร้างบุญให้กับตนเอง ในการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบสุข เป็นการทำบุญแบบหนึ่ งที่จะช่วยให้ตัวเรานั้นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง และยังเป็นการสะสมความดีด้วยการแผ่เมตตาภาวนาบุญกุศลของเราที่เราได้สร้างขึ้นให้กับคนรอบข้าง คุณเองสามารถสวดมนต์ได้ทุกวัน สละเวลาวันละ 5 นาทีก่อนเข้านอน จะช่วยให้คุณผ่องใส สมองปลอดโปร่ง และมองโลกในแง่บวกทำให้มีความสุขยิ่งขึ้น

เราได้นำบทสวดแบบสั้นให้คุณทำการสวดมนต์วันละ 5 นาที สวดทุกวันเป็นการภาวนาเจริญจิต และยังแผ่บุญส่วนกุศลได้อย่างครบถ้วน ก่อนจะเริ่มสวนให้เราตั้งจิตมีสมาธิตั้งใจแน่วแน่ เรามาเริ่มต้นบทสวดมนต์ด้านล่างนี้กันเลย

เริ่มต้นบทสวดมนต์

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) , สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข , นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์ , อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร , อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ย ทั้งปวง , อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ , สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เจ็บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น , อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย , อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา คำแปล ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

เมื่อเราได้สวดมนต์เสร็จครบทุกบทข้างต้นแล้ว ให้เราทำการนั่งสมาธิต่อ 5 นาทีและ แผ่บุญกุศลให้กับตนเองครอบครัวและคนรอบข้าง รวมถึงผู้ที่จากไปแล้วนั้น ให้สวดทุกวันก่อนเข้านอนจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณสงบราบรื่น ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีสติในทุกๆวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thamolwan R

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here