ท่องสั้นๆก่อนนอนทุกวัน ช่วยนำทางสว่างให้กับชีวิต

0

ท่องสั้นๆก่อนนอนทุกวัน ช่วยนำทางสว่างให้กับชีวิต

ความเชื่อต่างๆที่มีกันมาในตั้งแต่สมัยโบราณ ล้วนมีความเชื่อมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ การท่องบทสวดมนต์ หรือการภาวนา ตามความเชื่อนั้นมีความหมายในแต่ละบทในแต่ละเรื่องที่ต่างกันออกไป

แต่หากเราจะนำมาท่องในแต่ละบทสวดในแต่ละคาถานั้น เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงความหมาย รู้ถึงประโยชน์ และรู้ถึงความเชื่อต่างๆที่มีมา เขาว่ากันว่าตามคาถาต่างๆนั้นหากเราจะนำมาใช้ควรที่จะต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อน เพราะบางคาถาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้

แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นคาถาที่ถูกอนุญาตให้ใช้เป็นสาธารณะ ไม่มีภัย ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ภาวนาเป็นประจำ ได้ก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่จะใช้คาถาได้ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลที่ดีเป็นที่ตั้ง การภาวนาคาถาก็ก่อให้เกิดสมาธิ เมื่อยกคำแปลขึ้นมาพิจารณาข้อธรรมต่างๆ ก็เกิดปัญญาตามมา นี่จึงเรียกว่าได้ผลจากการภาวนาอย่างแท้จริง

คาถาที่จะยกตัวอย่างขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ “ คาถาเมตตามหานิยม ”

ซึ่งในเวลากาลต่อมา หล ว งพ่อจรัญฯ ได้นำมาถ่ายทอด สอนให้ลูกศิษย์ท่านท่อง เป็นหลักหัวใจของการภาวนา และต่อท้ายบท

“ เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ”

โดยบทสวดนี้ บทคาถานี้จะใช้เป็นคำแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งการใช้ชีวิต คำพูด การเจรจา การค้าขาย เวลาที่เราเดินทาง ยามที่เราพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรา จะช่วยให้พ้นจากภัยต่างๆไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ พระคาถาดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็นการแผ่เมตตา และอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดา มนุษย์ สัตว์ ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆ เวลาเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แปลกถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

โดยคาถานี้ได้มีการเผยออกไปได้อย่างกว้างขวาง แล้วจะเห็นปรากฏอยู่ไหนหนังสือสวดมนต์หลายๆตำรา คนนำไปใช้ในการภาวนาเห็นผลที่ดีจริง บางคนประสบเหตุจากหนักก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเบา โดยเชื่อว่าบทคาถาต่างๆนั้นจะช่วยบรรเทาให้เบาลงได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here