ก่อนนอนตั้งใจทำสักครั้ง บทสวดมนต์แบบสั้น หนุนนำชีวิตของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

0

ก่อนนอนตั้งใจทำสักครั้ง บทสวดมนต์แบบสั้น หนุนนำชีวิตของท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

บทสวดมนต์แบบสั้น สวดมนต์แผ่เมตตา สวดมนต์ก่อนนอน เพื่อที่จะทำให้เรานั้น นอนหลับอย่างสบาย นอนหลับอย่างเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง และถือว่าเป็นการประพฤติกุศลกรรมอันดีงาม นั่นก็คือการตั้งอธิษฐานจิตอีกวิธีหนึ่งนั่นเอง

บางคนสวดอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว บางคนไม่เคยสวดมาก่อน ในวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดี ที่จะตั้งใจสวดมนต์สักครั้งหนึ่ง หาจะต้องใช้เวลาเวลา สัก 2-3 นาทีในการสวด ถือว่าเอาบุญ บทสวดต่อไปนี้เป็นบทสวดแบบสั้น ไม่ใช้เวลานาน จึงอยากจะนำทางให้เพื่อนๆได้บุญได้กุศลกัน

บทสวดมนต์ก่อนนอน นั่งสมาธิ 5 นาทีหลังสวดจบ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ)

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่)

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ)

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ))

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกธาตุ

(ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ)

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

(ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้)

และปิดท้ายด้วย บทแผ่เมตตา ซึ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการให้อภัยต่อผู้ที่เบียดเบียนเรา และขออภัยผู้เราเบียดเบียนอีกด้วย ดังนี้

บทสวดมนต์แผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ

จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

เมื่อสวดมนต์แบบสั้นจบแล้ว ขอผู้ที่มีบุญจงนั่งสมาธิสัก 5 นาที เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ตัวท่านเองได้สร้างไว้ นึกถึงการกระทำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา แผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้า สิ่งใดที่ข้าพเจ้าทำผิดพลาดไป ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

เรียบเรียงโดย : Postsara

หากนำข้อมูลไปใช้ กรุณาใส่เครดิตแล้วลิงค์กลับมายังบทความ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here