เสริมความมงคล 5 วิธี เปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องที่ดี

0

เสริมความมงคล 5 วิธี เปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องที่ดี

หลายๆเรื่องความเชื่อของคนโบราณ มีเคล็ดลับโชคชะตาตามตำราที่สืบทอดต่อๆกันมา เป็นวิธีแก้ก ร ร ม ที่จะช่วยในการเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดี อุปสรรคต่างๆจะหายและลดลงไป จะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป

1 ขอขมาพ่อแม่

พระในไหนก็ไม่สำคัญเท่าพระในบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการขอขมาพ่อแม่ เพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณ เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพ คำพูดของท่านทั้งสองนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เปรียบได้ถึงพระอรหันต์ในบ้าน รับรองได้เลยว่าชีวิตของคุณเจริญยิ่งขึ้น

2 เติมน้ำมันตะเกียง

คำโบราณบอกไว้ว่า การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นจะช่วยให้ชีวิตของเรามีแสงสว่างในจิตใจ มีความคิดสติปัญญาที่ดี เงินทอง และยังช่วยต่ออายุและหนุนนำโชคชะตาให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง

3 ทำบุญด้วยการปล่อยสั ต ว์

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆ จะช่วยให้เรานั้นปราศจากความทุ ก ข์มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพที่แข็งแรงดี

4 แผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตาให้ผู้อื่นและเจ้ากร ร มนายเวร

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเวร ไม่มีภั ย ไม่มีความคับแ ค้ นใจ จงมีความสุขการสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

บทสวดแผ่เมตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปร า ศจากความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ต ร ายทั้งปวง

5 สร้างความดี คิดดี พูดดี และทำความดี

พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า การทำดีย่อมได้รับผลดี เมื่อเราทำความดีแล้วจิตใจของเราจะดีตาม รอบข้างจะรักใคร่มีความหนุนนำ คิดการสิ่งใดจะสมปรารถนา เมื่อมีชีวิตอยู่ควรสะสมบุญไว้ ชีวิตในภายภาคหน้าจะมีแต่ความสุขความเจริญ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : gangbeauty

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here