สือต่างประเทศลงข่าวเกี่ยวกับ “ประเทศบ้านเรา” เมื่ออ่านแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูด

0

สือต่างประเทศลงข่าวเกี่ยวกับ “ประเทศบ้านเรา” เมื่ออ่านแล้วก็จริงอย่างที่เขาพูด

เมื่อหลายปีก่อนนั้นสือของประเทศเพื่อนบ้าน ได้ลงข่าวเกี่ยวกับประเทศของบ้านเรา ซึ่งเป็น 9 เหตุผล ที่เขาได้ชื่นชมประเทศของบ้านเราว่าเป็นประเทศที่มีความโชคดีที่สุดในโลก

ประเทศบ้านเราเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก โดยให้เหตุผลว่า

1. ประเทศบ้านเราเป็นจุดศูนย์กลางของครัวโลก ไม่ต้องกลัวอดอยากปากแห้ง มีอาหารกินอยู่ตลอดเวลา และมีการค้าขายที่ทำการส่งออกไปทั่วโลก ทำให้เป็นการขยายเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

2. ประเทศบ้านเรา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ ทะเล ภูเขา ทองคำจนได้ชื่อว่าประเทศบ้านเรา เป็นดินแดนสุวรรณภูมิ

3. ประเทศบ้านเรา ไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวเขตแผ่นดินไหวนั้นจะอ้อมประเทศบ้านเราทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกนั้นอยู่ในเขตแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง

4. บ้านเราไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นานๆทีจะได้เจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่มักจะเกิดในทะเลใต้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ และมาถล่มหนักยังประเทศเวียดนาม ลาว เขมร และจะอ่อนตัวลงกลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าเขตในประเทศของบ้านเรา

5. ประเทศบ้านเราไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติชาวตะวันตก ในขณะที่เกือบจะทุกประเทศในอาเซียนนั้นตกเป็นอาณานิคม

6. ประเทศบ้านเราไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

7. คนในประเทศบ้านเรานั้น ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เพศใด ก็มีสิทธิและเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมกัน

8. ประเทศบ้านเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักอยู่ตลอดเวลา เพื่อพสกนิกร และตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นั้น ทรงมีโครงการในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ เรียกได้ว่าเป็นความโชคดีของประชาชนทุกคน ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนมากขนาดนี้

โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดาทรงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ มากมาย และทรงได้อุปถัมพระศาสนาภาษาบ้านเรา วัฒนธรรมประเพณี พระราชพิธีต่างๆ งานช่างหลวง การแพทย์ การคมนาคม การศึกษา ตลอดไปจนการอนุรักษ์ดินและน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆอีกมาก

9. พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกของประเทศบ้านเรา เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ

และสิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเรา เมื่อเราอ่านแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่าว่า ประเทศบ้านเรานั้นเป็นประเทศที่มีความโชคดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราควรรักประเทศของเราให้มากๆ อนุรักษ์ความเป็นบ้านเราและไม่ให้ผู้ใดมาทำลายบ้านเราได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : item2day

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here