ห้ามละเลย!! สิ่งควรรู้ “ก่อนขึ้นเตียง”

0

ห้ามละเลย!! สิ่งควรรู้ “ก่อนขึ้นเตียง”

สิ่งควรรู้ ก่อนขึ้นเตียง

มีคนเป็นจำนวนมาก ในช่วงกลางวันไม่เป็นอะไรเลย แต่พอตกกลางคืนกับลาโลกนี้ไป เนื่องจากกลางดึกลุกจากที่นอนไปเข้าห้องน้ำเร็วเกินไป การลุกจากที่นอนอย่างกะทันหันจะทำให้ขาดโลหิตไปเลี้ยงในสมอง ความดันโลหิตจะลดต่ำลง จนในที่สุดวิงเวียนและลงไปในที่สุด บางคนถึงกับ..

ส่วนบางคน…หัวใจมีปัญหา กลางวันเต้นเป็นปกติ แต่กลางคืนกลับขาดโลหิตไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจหดตัวเนื่องจากลุกจากที่นอนอย่าง กระทันหัน ความดันโลหิตลดต่ำลงขาดโลหิตไปเลี้ยงสมอง หัวใจก็หยุดเต้นได้ ถึงแม้จะไม่เสีย ชี วิ ต ก็กลายเป็นโรคอัมพฤกษ์ไปก็มี

นักวิทยาศาสตร์ มักจะย้ำประโยคหนึ่งอยู่เสมอๆ ว่า

“ครึ่งนาที 3 อย่าง และครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง”

วลีนี้เป็นวลีสำคัญ ที่ไม่ต้องเสียเงินหามา แต่ช่วยลดจำนวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต ได้ เป็นจำนวนมาก

ครึ่งนาที 3 อย่าง หมายถึง

1. เมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้ว อย่าลุกจากที่นอนในทันที ให้นอนไว้ก่อนครึ่งนาที

2. เมื่อนั่งขึ้นมาก็ให้นั่งอีกครึ่งนาที

3. แล้วเอาขาทอดไว้ที่พื้นอีกครึ่งนาที

ส่วนครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง หมายถึง

1. ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ควรออกกำลังกายครึ่งชั่วโมง (หนักเบา แล้วแต่ละบุคคล)

2. ตอนเที่ยง ควรนอนกลางวัน ประมาณ ครึ่งชั่วโมง ตอนบ่ายจะมีพละกำลังเต็มที่ (เพราะผู้สูงอายุมักจะตื่นนอนแต่เช้า กลางวันจึง ควรพักผ่อนให้มาก)

3. ตอนเย็น ผู้สูงอายุควรเดินช้าๆ สักครึ่งชั่วโมง จะทำให้ตอนกลางคืนหลับสบาย สามารถลดอัตราการเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตีบและความดันโลหิตสูงได้

ขอให้ส่งต่อญาติสนิทมิตรสหาย เพราะว่าความรู้นี้ สอนคนได้ ช่วยคนก็ได้ 4 วิธีง่ายๆ ในการปฐมพยาบาลดังข้างล่างนี้

1. สำลักอาหาร

วิธีจัดการแค่ยกมือขึ้นไป

2. ตกหมอน

คุณเคยตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าตัวเองตกหมอนนั้นก็คือปวดคอ ถ้าหากตกหมอน คุณควรทำอย่างไร ถ้าหากตกหมอน แค่ยกขาขึ้นมา จับนิ้วโป้งของเท้าค่อยๆนวดและหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

3. ขาเป็นตะคริว

เวลาขาซ้ายเป็นตะคริว ให้ยกมือขวาขึ้นสูงๆ เวลาขาขวาเป็นตะคริว ให้ยกมือซ้ายขึ้นสูงๆ จะรู้สึกสบายผ่อนคลายทันที

4. ขาชา

ถ้าขาซ้ายชาสบัดมือขวาจากช้าไปหาเร็ว ถ้าขาขวาชาก็สบัดมือซ้ายจากช้าไปเร็ว

ขอขอบคุณ : Sasithorn Charatruaidi

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here