ชีวิตยากจน ไม่มีทางออกถึงขั้นตกอับ ชี้แนะให้ทำ

0

ชีวิตยากจน ไม่มีทางออกถึงขั้นตกอับ ชี้แนะให้ทำ

ใครหลายๆคนมักที่จะละเลยการให้ความสำคัญของบุคคลภายในบ้าน และเลือกที่จะให้ความสำคัญกับคนอื่นๆก่อนเสมอ ทำให้ชีวิตของหลายๆคนมักไม่ประสบความสำเร็จ การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สิ่งอันเป็นสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องบูชาก่อน นั่นคือบิดามารดาที่รอเราอยู่ในบ้าน พรใดๆก็ไม่เทียบเท่าเท่ากับพรของบิดามารดา

การบูชาเทพเจ้าเป็นพันองค์เป็นหมื่นองค์

ไม่สามารถเทียบเท่าเท่ากับการทำบุญให้พ่อแม่ เพียงครั้งเดียว

ก่อนที่เราจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใด

เป็นอันสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องบูชาก่อน

นั่นคือ “บิดาและมารดา”

หรือผู้ที่มีพระคุณของเราเอง

อย่าไปมัวคิดหาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งอื่น

เพราะในบางครั้ง ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ

ถ้าหากท่านไม่บูชาบิดามารดาของท่านก่อน

บิดามารดา ล้วนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมาก

พรจากบิดามารดาที่เราได้รับ

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ล้วนมีพลังส่งเสริมให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จ

ในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาทุกครั้ง

ให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญ

ส่งให้กับบิดามารดาก่อน

ด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

ขอให้บูชาพ่อแม่ให้ท่านมีความสุข

ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว

จึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว

ให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่าน

ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วย

รวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง

ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า

“และพ่อแม่ บรรพบุรุษในทุกภพชาติ”

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่า

ผู้ใดที่ได้กระทำเช่นนี้บ่อยๆ

จะเป็นการเปิดทางบุญทั้งหมด

ปิดกรรมไม่ดีทั้งปวง

ทำให้คุณมีพลังส่งผลได้อย่างเต็มที่

ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพลังบุญ

ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

โมทนาบุญ

ขอบคุณข้อมูลจาก :  ธ.ธรรมรักษ์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here