ประกันต้องจ่ายค่าชดเชยวันละ 1,000 ระหว่างรอเคลม ประชาชนหลายคนไม่รู้

0

ประกันต้องจ่ายค่าชดเชยวันละ 1,000 ระหว่างรอเคลม ประชาชนหลายคนไม่รู้

ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ ควรจะได้รู้ข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ เพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองและไม่เสียสิทธิ์ที่ตัวเองจะได้รับจากค่าประกันภัย หากคุณไม่ได้รับสามารถเรียกร้องได้

คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก้ปัญหาบริษัทประกัน ไม่จ่ายค่าขาดประโยชน์ ระหว่างส่งรถซ่อม สั่งทุกบริษัทต้องจ่าย วันละ 500 – 1,000 บาท เริ่มใช้ต้นปีหน้า
ประกันต้องจ่ายค่าชดเชย วันละ 1,000 ระหว่างรอเคลมซ่อม

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนจากกรณีการเรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถก็คือ บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าขาดผลประโยชน์ เหตุเพราะว่าประชาชนไม่มีความรู้หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นจึงมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทางด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว โดยจะกำหนดการจ่ายเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาททั้งนี้ทั้งนั้นยังพูดกล่าวอีกว่าถ้า

หากบริษัทประกันใดฝ่าฝืนที่จะไม่จ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนดไว้หรือมีความผิดฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน เหตุเพราะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอาจจะถือได้ว่า

บริษัทนั้นจงใจทำการฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัยห รือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีความชัดเจน ให้บริษัทมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลที่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือ ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยนั้นๆ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้

ซึ่งจะมีบทลงโทษในอัตราที่สูง โดยการปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นกรณีกระทำผิดที่มีการผิดอย่างต่อเนื่องนั้นให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาทในระยะตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnews

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here