ดาวเคลื่อนย้าย ท่านใดได้โชคบ้านที่ิดินใหญ่ ท่านใดได้เงินสดมาก

0

ดาวเคลื่อนย้าย ท่านใดได้โชคบ้านที่ิดินใหญ่ ท่านใดได้เงินสดมาก

เมษ

วันนี้ท่านต้องระวังคำพูดเพราะอาจจะมีปากเสียงกับท่านที่เป็นผู้ใหญ่หรือมีความใกล้ชิดกับท่าน ค่าใช้จ่ายของท่านวันนี้มีรายจ่ายที่สูงกว่าทุกๆวัน มีเหตุอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่ท่านต้องหยุดการเดินทาง

พฤษภ

วันนี้ท่านจะมีลาภได้รับเงินสดก้อนหนึ่ ง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเงินสดมักมีอุปสรรค ขัดข้อง การเดินทางไปทางน้ำไม่ค่อยได้ผลดี แต่ก็ปลอดภัยพอสมควร งานด้านเอกสา รและข้อมูลต่างๆ มีข้อขัดข้อง สิ่งที่ริเริ่มในขณะนี้จะลงเอยด้วยความไม่เรียบร้อยบางอย่าง ถ้าเป็นการลงทุนก็ขาดทุน จะทะเลาะกับคนที่ไม่มีราคา

เมถุน

วันนี้ท่านมีความคิดเห็นที่ดี แต่ไม่สามารถนำความคิดมาอธิบายให้ญาติมิตรเข้าใจได้ การเดินทางระยะใกล้ปลอดภัย ระยะไกลมีอุปสรรค ญาติมิตรมีปากเสียงกันเองด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ท่านสามารถพูดให้ญาติมิตรที่แ ต กกันกลับคืนดีกันได้ โอกาสดีทางการเงินกำลังจะมาถึง

กรกฎ

วันนี้ท่านจะจับจ่ายใช้สอยเงินทองโดยไม่จำเป็น หรือซื้อของขวัญของกำนัลให้แก่ผู้อื่นโดยเขาไม่อยา กได้ ไม่ควรซื้อเรือกสวนไร่นาโดยท่านไม่เคยเห็น ญาติมิตรและเพื่อนบ้ านมักเข้าใจผิดคิดว่าท่านมั่งมีเกินความจริง

สิงห์

วันนี้ท่านจะมีผู้ชักชวนลงทุนค้าขาย ซึ่งเป็นการค้าเล็กๆ น้อยๆ ไม่หวังผลกำไร ทำเพื่อความสนุกสนานมากกว่า อาจมีความคิดที่จะซื้อหรือปลูกบ้ าน ซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรีบร้อนแต่ประการใด มีกิจการหลายอย่างที่ท่าน ไม่ควรตัดสินใจอย่างรีบร้อน

กันย์

วันนี้ท่านจะเกิดปากเสียงกับผู้ใกล้ชิดบ่อยๆ จะทำงานมากโดยไม่คำนึงถึงการพักผ่อน เข้มงวดและมีระเบียบในการแต่งกาย มีโอกาสที่จะได้รับลาภลอยเป็นเงินสดก้อนหนึ่ งหรือเป็นบ้ านเรือนที่ดิน ลาภนั้นอาจมาถึงแบบเก็บขอกตกได้ มีผู้ติดต่อซื้อขายที่ดินของท่าน

ตุลย์

วันนี้ท่านจะทำงานหนัก และเหน็ดเหนื่อยมาก มีการต่อเติมปลูกสร้างบ้ านเรือนให้เหมาะสมแก่ความเป็นอยู่ ได้บริวารที่มีความรอบรู้เป็นพิเศษ ท่านทำงานด้วยความทุ่มเทไม่เห็นแก้เหน็ดเหนื่อย ได้รับเอกสา รหนังสือหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

พิจิก

วันนี้ท่านมีการเริ่มต้นใหม่หลายเรื่องด้วยกัน จะตัดสินใจเด็ดขาดในการจัดการ ม ดป ล วกในบ้ าน ได้รับเงินสดก้อนหนึ่ งไม่มีปัญหาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น กิจการงานหนักขึ้นโดยไม่มีปัญหาอะไร ในเรื่องรายได้ ได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ จากเพื่อนฝูงที่สนิท ระมัดระวังให้ดีอาจมีของมีค่าหายได้

ธนู

วันนี้ท่านทำงานได้ผลดีทั้งที่มีอุปสรรคเป็นอันมาก เช่น เพื่อนในที่ทำงานลากิจ หรือไฟฟ้าดับและโทรศัพท์เสีย เป็นต้น มีผู้อื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการงานของท่าน ถ้าท่านได้รับเชิญไปพูดในที่ประชุม ท่านจะมีศั ต รูเพิ่มขึ้นป็นอันมาก เพื่อนบางคนมีนิสัยเกะกะผู้อื่น ท่านต้องไปเจรจาไกล่เกลี่ย

มังกร

วันนี้ท่านทำกิจการต่างๆ ด้วยความฝืดเคือง ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรไม่มีความคล่องตัว ทำสัญญาก็เสียเปรียบ หลังจากวันนี้ไปแล้วด ว งชะตาของท่านจะรุ่งเรืองเป็นพิเศษ มีความเข้มแข็งทั้งรางกายและจิตใจ แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง ก็ไม่กระทบกระเทือนรายได้แต่อย่างใด ผู้ใหญ่สนับสนุนท่านอย่างลับๆ

กุมภ์

วันนี้ท่านทำกิจการงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แม้ผู้ใหญ่จะพูดถึงท่านผิดพลาดไปบ้ างก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจท่าน ควรระมัดระวังการมีปากเสียงกับผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส ไม่ควรคลุกคลีกับผู้ที่มีวุฒิภาวะแตกต่างจากท่านอย่างมาก

มีน

วันนี้แม้ท่านจะไม่ดื่ม แต่ในระยะนี้จะมีเพื่อนฝูงชักชวนให้ท่านดื่มและเล่นอย่างมาก การเงินขึ้นๆ ลงๆ บางวันได้มาก บางวันได้น้อย แต่การงานไม่เสีย การงานก้าวหน้าไปได้ด้วยดี ญาติมิตรที่อยู่ห่ างไกลส่งข่าวดีมาบอกหรือนำลาภมาให้ คนโสดจะพบรักที่อบอุ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here