ยกขึ้นมาดู “มือใครมีรูปตัวM” ตามความเชื่อเขาบอกไว้ว่า

0

ยกขึ้นมาดู “มือใครมีรูปตัวM” ตามความเชื่อเขาบอกไว้ว่า

ความเชื่อต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณมาจนถึงในยุคของปัจจุบัน สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการดูดวง การทำนายดวงชะตา ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงอนาคตและใครที่ชื่นชอบในการดูลายมือ ในวันนี้เราได้มีการดูดวงจากการดูลายมือ หากเชื่อว่าถ้าใครมีสัญลักษณ์แบบนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีมากๆ ในการใช้ชีวิต ทำอะไรก็มักจะประสบผลสำเร็จ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ตามในตำราเขาได้บอกกันไว้ว่า หากใครที่มีลายมือเป็นรูปตัวเอ็มนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัวที่สั้นหรือยาวก็ถือได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความโชคดีมากๆ

เส้น Lucky M เพราะว่าเส้นนั้นเป็นเส้นที่ประกบกันล้วนมีความหมายดีทั้งนั้น โดยประกอบด้วย 3 เส้นในบริเวณฝ่ามือ นั่นก็คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นวาสนานั้นเอง

ในตามความเชื่อนั้นใครที่มีดวงลายมือครบทั้ง 3 เส้นนี้จะบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีบุญวาสนาสูงส่ง ไม่ว่าคิดจะทำการสิ่งใดก็จะได้ดิบได้ดี มักประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่เสมออีกทั้งยังเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด สามารถดึงตัวเองและคนในครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญได้

เส้นชีวิต

สามารถบ่งบอกได้ถึงพลังของชีวิต อุปสรรคหรือความเจ็บไข้ได้ป่วย การตั้งถิ่นฐาน รวมถึงอายุเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม สามารถนำไปประกอบดูดวงกับ เส้นโชคในเรื่องของการงานเส้นสมรสในการแต่งงาน ให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เส้นสมอง

บ่งบอกได้ถึงสติปัญญา ระดับความคิด ระดับการศึกษา ความถนัดในสิ่งที่ตัวเองชอบลักษณะของอาชีพที่ทำหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสมอง

เส้นหัวใจ

บ่งบอกถึงสุขภาพจิตใจ ความเข้มแข็งที่ตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ ความฟุ้งซ่านความมีระเบียบวินัย รวมถึงนิสัยใจคอทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและสายตา

เส้นโชค

บ่งบอกได้ถึงหน้าที่การงาน ที่ทำอาชีพ ความราบรื่นของการทำงาน อุปสรรคต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นการโยกย้ายตำแหน่งที่อยู่ ความสำเร็จในชีวิต การสร้างเสริมบุญบาร มีเรื่องของครอบครัวอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานและเงิน

เส้นวงศุกร์

บ่งบอกได้ถึงการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างต่างๆกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิต ความสามารถใน

เส้นสมรส

บ่งบอกได้ถึงเรื่องราวของความรัก ความเป็นมาของคู่ครองของคู่สมรส การใช้ชีวิตคู่อุปสรรคของการใช้ชีวิตคู่

เส้นสุขภาพ

บ่งบอกได้ถึงสุขภาพร่างกายของตนเอง ความแข็งแรงของตนเองโรคต่างๆและอาการที่จะเกิดขึ้นต่อในชีวิต

เส้นภูมิแพ้

บ่งบอกได้ถึงอาการของโรคที่เป็นว่าจะหนักหรือเบา จะหายดีหรือไม่มีอาการเรื้อรังอย่างไร

เส้นอิทธิพล ลักษณะของเส้นเกิดขึ้นบางๆ ตัดเส้นใดก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของมือ จะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับทิศทางที่มาของเส้น และสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลังจากที่ถูกเส้นอิทธิพลตัด

ขอขอบคุณ : ryoman

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here