เผย 12 ปีเกิด การงานโดนเด่น การเงินราบรื่น

0

เผย 12 ปีเกิด การงานโดนเด่น การเงินราบรื่น

เมษ

วันนี้ท่านมีการทำงานที่เข้มแข็งและมีความอดทนมากเป็นพิเศษ แม้จะไม่ค่อยสบายเล็กน้อย ท่านจะมีความเป็นผู้นำกับผู้ร่วมงานแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่ านไปได้ด้วยดี ญาติพี่น้องจะนำข่าวดีที่ดีสำหรับตัวท่านมาบอก อาจเป็นโชคของเงินทอง โชคสิ่งของ

พฤษภ

วันนี้ท่านที่นำรถยนต์หรือเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น เครื่องปั๊มน้ำและของมีค่าอื่นๆ วางไว้นอกที่พักอาศัก สิ่งของต่างๆ เหล่านี้หรือแม้แต่เอกส ารหนังสือหรือแม้แต่ข้อมูลต่างๆ ที่วางไว้ในบ้ านโดยไม่เอาใจใส่ ซึ่งถ้าท่านเก็บไว้ไม่ดีก็อาจจะหายได้ การสนทนาปราศรัยในโต๊ะอาหารอาจหลุดออกไปได้โดยง่าย แม้จะไม่มีเรื่องฟ้องร้องแต่ก็เสียหายถึงท่านได้

เมถุน

วันนี้ท่านโชคดีหลายเรื่อง เช่น ของหายได้คืน ทรัพย์สินเอกสา รต่างๆ ที่มีผู้หยิบยืมไปแล้วทำเฉยเมยก็จะมีผู้ได้คืนเช่นเดียวกัน เพื่อนจะชักนำผู้ทำงานดีมาสู่ท่าน ได้เครื่องประดับบ้ านเรือนที่สวยงาม ได้บริวารซึ่งเป็นคนต่างภาษาซึ่งช่วย เหลือการงานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีความสามารถทำการค้าต่างๆ ได้ด้วย

กรกฎ

วันนี้ท่านโชคดีในด้านเงินทองของเก่าๆ เช่น เป็นเงินยืมที่ช้านานมาแล้ว หรือเพื่อนฝูงสูงอายุเจ็ บ ไข้ หรือเขาย้ายบ้ านเรือนไปอยู่ที่ห่ างไกล จะไม่ได้พบปะกันเป็นเวลานาน ส่วนพี่น้องของท่านบางคนก็เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย หรือมีการย้ายที่ทำงานแล้วหาที่พักยาก

สิงห์

วันนี้ท่านที่มีจิตใจดีให้เพื่อนฝูงหยิบยืมเงินทองไปใช้แล้วเขาเอาเงินมาคืนท่าน ในช่วงนี้ไม่ควรท่องเที่ยวทางไกล เพราะอาจเกิดเหตุต่างๆ ขึ้นขณะที่ท่านอยู่ไกลบ้ าน รายได้เป็นปกติเรียบร้อยดี บริวารมีความรู้ความประพฤติดี อยู่ในโอวาทของท่าน

กันย์

วันนี้ท่านทำกิจการสิ่งใดมักมีอุปสรรคเป็นอันมาก เหมือนพายุพัดเรือเข้าไปในคลอง ที่มีตอปักไว้แยะไปหมด อาจพายเรือไปชนจนท้องเรือทะลุ หากเกิดไฟในน้ำไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ท่านมักเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมาก มีความมานะพยายามที่จะรักษาทรัพย์ไม่ให้เสียหาย ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆ บริวารที่มีสติปัญญาสูงช่วยป้องทรัพย์ของท่านไว้ได้เป็นอันมาก

ตุลย์

วันนี้ท่านทำกิจการต่างๆ มักเต็มไปด้วยคนมากคอยช่วย เหลือกันและกันเป็นอันดี การเงินรายได้ต่างๆ ยังคงเดิมท่านไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้มากนัก แต่มีผลดีเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เช่น บังเกิดทรัพย์ในดิน เป็นต้น เข้มแข็งในการปกครองและดูแลบริวารให้ปลอดภัย ญาติพี่น้องมีชื่อเสียงเกียรติยศ

พิจิก

วันนี้ท่านทำกิจการงานต่างๆ ด้วยความราบรื่นแจ่มใสโดยเฉพาะงานที่ทำร่วมกันเป็นคณะ มีพวกพ้องช่วย เหลือร่วมมือกันเป็นอันมาก อาจค้นพบวัตถุโบราณอันแปลกประหลาด มีชื่อเสียงในการไปรับผลประโยชน์ส่วนตัวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ ได้ข่าวดีเกินกว่าที่จะรับไว้เป็นส่วนตัวได้

ธนู

วันนี้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงานต่างๆ โชคชะตาในระยะนี้แจ่มใสกว่าที่แล้วๆ มา เป็นอันมาก ดาวพฤหัสรา ศีเกิดของท่าน ได้รับความดีความชอบเป็นอันมาก อาจใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่แล้วๆมา แต่เมื่อทำความเข้าใจกันได้แล้วทุกสิ่งก็คลี่คลายไปในทางที่ดี แต่อำนาจก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนเรา ทั้งชอบมีและชอบใช้ ผู้ที่มีอำนาจจึงต้องมีความเป็นธรรมด้วย

มังกร

วันนี้ท่านจะชอบดูในสิ่งที่ไม่ควรจะดู เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินก้อนใหญ่ ที่เกี่ยวแก่สาธารณประโยชน์ กิจการงานที่ทำตามลำพังได้ผลดี ไม่จำเป็นต้องทำร่วมกับผู้อื่น ก็ได้ผลตามสมควร การหมุนเงินเป็นไปอย่างคล่องตัวมาก

กุมภ์

วันนี้ท่านมีญาติสนิทมิตรสหายเป็นอันมาก ระยะนี้จะได้รับลาภผลเงินทองจากพวกเขา มีจิตใจน้อมนำไปสู่เรื่องเดียวกัน การเดินทางด้วยเรือแพไม่เป็นผลดี ไม่ควรแข่งเรือหรือว่ายน้ำแข่ง ผู้ที่มีคู่หมั้นคู่สมรสแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ไม่ควรพาเขาออกเที่ยวทางน้ำ

มีน

วันนี้ท่านโชคดีในเรื่องการเงิน ทัศนคติของท่านปลอดโปร่งแจ่มใส มองโลกและชีวิตในทางที่ดี ไม่เห็นว่าผู้ใดจะมาเป็นศั ต รูกับท่านได้ ผู้ที่มายุบริวารให้เกิดความคิดต่อต้านท่านก็ไม่สำเร็จ ความเป็นอยู่มั่งคั่ง มั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ บริวารเป็นผู้มีอำนาจอิทธิพล สามารถรักษาทรัพย์สินไว้ได้อย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here