โชครายสัปดาห์ 20-26 ม.ค.2563 การเงินเด่นมีโชค ความรักเจอรักแท้

0

โชครายสัปดาห์ 20-26 ม.ค.2563 การเงินเด่นมีโชค ความรักเจอรักแท้

เมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากขึ้นจากแต่เดิม แต่มีความสบายใจในเรื่องของรายได้และในเรื่องของผลประโยชน์ที่ตัวท่านได้รับ เพื่อนของท่านที่เข้ามาในบ้ านเป็นเหตุให้มีปากเสียงกันกับคนรักของท่านเล็กน้อย เอกส า รหนังสือต่างๆอาจมีการหายได้โดยที่ไม่รู้ร่องรอยและหาไม่เจอ การที่มีของหายในระยะนี้ตัวท่านเองไม่ควรโทษใครๆ ควรเปลี่ยนแปลงกลอนประตูหน้าต่างในที่อยู่ท่านให้แข็งแรงกว่าเดิม การอาศัยไหว้วานผู้สูงอายุให้ยกของหนักๆ จะทำให้ในที่อยู่มีคนป่ ว ยเพิ่มขึ้น จะมีสัตว์เลี้ยงของผู้อื่น หลงเข้ามาในที่อยู่ของท่าน

พฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีความสุขสบายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รายได้ประจำวันสูงขึ้น บริวารทำงานอย่างเข้มแข็งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จะมีการจัดระเบียบภายในที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ความประสงค์ของท่าน ได้บริวารที่เป็นคนต่างภาษาเพิ่มขึ้น คนโสดจะพบแฟนที่มีรสนิยมตรงกัน จะมีผู้มาช่วย เหลือทำงานกับท่านเป็นอันมาก น้องๆ หรือหลานๆ มาช่วยทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ญาติมิตรที่เป็นเพ ศตรงข้ามไปมาหาสู่เป็นอันมาก บางคนก็นำลาภมาให้ การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับตำรับตำราต่างๆ เป็นผลดี บางทีก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ได้ชมการแสดงต่างๆ ที่เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นที่พอใจของท่าน

มิถุน

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภจากบริวารที่เป็นบุตรหลานหรือคนรับใช้ในบ้ าน ได้ข่าวดีจากแดนไกล มีปัญหาที่ต้องแก้ไขในที่อยู่อาศัยมีผู้มายุให้บริวารของท่านมีปากเสียงกันเอง ไม่ควรให้ผู้ใดขอยืมเครื่องประดับที่เป็นทองรูปพรรณไปใช้สอย การเข้าไปยุ่งในเรื่องของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความหวังดีสักเพียงใด จะทำให้ท่านเดือดร้อนภายหลัง ญาติมิตรสนิทมีความแตกแยกในทางความคิดของแต่ละคน เพื่อนของท่านจะวิวาทกันเองเพราะเรื่องของความรัก ไม่ควรรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ ที่ผ่ านไปนานแล้วมาพูดถึง ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่รื้อตึกสูงๆ หรือทำการย้ายเสาสูง และไม่ควรย้ายทรัพย์สินในเวลาค่ำคืน

กรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมองเหตุการณ์ข้างหน้าในแง่มุมต่างๆ ไม่มีความแน่นอนอะไรในอนาคตที่จะมาถึง ประมาณการในเรื่องรายได้ก็ไม่แน่นอน แต่การงานของท่านยังมั่นคงอยู่ บริวารไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะพวกที่ทำงานกับท่าน มักมีบางคนซึ่งเจ็ บ ไ ข้ บางคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศ ไม่ควรตั้งความหวังใดๆ ในการลงทุนหรือการเสี่ยงโชค การร่วมมือกับคนต่างภาษาไม่ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ญาติมิตรที่สนิทสนมกับท่านนำลาภมาให้ การตัดสินใจเด็ดขาดให้ผลดีแก่ท่านพอสมควร ครอบครัวไม่ปกติสุข เกิดความไม่เข้าใจกันขึ้นได้ง่าย ควรเอาใจใส่คนรอบข้าง

สิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การมีปากเสียงจนถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่ ผลิตผลต่างๆ อาจมีมากเกินไปจนต้องทิ้งดีกว่าขายลดราคา อาจมีการให้แพทย์ รั ก ษ าหน้า ญาติที่สูงอายุจะไปมาหาสู่ อาจเผลอพูดคนเดียวหรือพูดกับคนไม่รู้จักได้เป็นเวลานานๆ จะสามารถออมเงินสดที่เหลือจากการใช้จ่ายไว้ได้ก้อนหนึ่ ง ชอบรับประทานอาหารย่อยยากและรสแปลกๆ ไม่ควรจัดงานเลี้ยงใดๆ ในระยะนี้ ไม่ควรใช้ยาตามคำบอกเล่าของผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์ การแบ่งผลประโยชน์ของท่านและหุ้นส่วนไม่ลงรอย

กันย์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้รับข้าวของเงินทองของขวัญของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ แต่ช่วยให้ปลื้มใจไปได้นาน จะออกหน้าผจญภัยเพื่อช่วยเพื่อนฝูง ไม่ควรพูดถึงเรื่องเก่าๆ ที่ผ่ านไปแล้ว หรือทวงหนี้สินให้ใครๆ ก็ตาม บริวารจะทำการเสี่ยงเหตุ ได้ชมการแสดงตื่นเต้นต่างๆ อันเป็นเรื่องเพลิดเพลิน ไม่ควรสุมขยะใกล้บ้ านเพราะอาจเกิด ไ ฟขึ้นได้ มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนผู้มีพระคุณ การอยู่กับคนจำนวนมากมักเกิดการขัดแย้งกันเอง

ตุลย์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านทำกิจก ร ร มต่างๆ ในระยะนี้โดยมากเป็นการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำแล้งมากขึ้นไป บริวารมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือแข็งแรงมีพลานามัยดีการทำงานมากโดยไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้ท่านได้รับความเหน็ดเหนื่อยเกินไป แต่อย่างไรท่านก็มีความมานะพยายามอย่างแรงกล้าทำงานสำเร็จทุกเรื่อง การเดินทางด้วยเรือไม่สะดวก มีกิจการใหม่ๆ รอท่านอยู่ข้างหน้า มีสถานการณ์แบบใหม่ๆ เกิดขึ้นใกล้บ้ าน ญาติมิตรที่เป็นนักวิชาการมักมีเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แก่กัน

พิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะพบว่ากิจการงานต่างๆ ที่ดำเนินอยู่เป็นประจำมีการผันผวนปรวนแปรโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรือท่านที่เป็นผู้ทำงานตามหน้าที่ไม่ได้ เพราะมีปัญหาที่ไม่รู้ตัวไว้ก่อน เช่น รถยนต์เสียหรือมีธุระด่วน หรือมีปัญหาต่างๆ ซึ่งท่านนำมา อ้างเป็นเหตุผลไม่ได้ สตรีผู้ใหญ่ในที่พักอาศัยป่ ว ยเล็กน้อย ถ้าเกิดท ะ เ ล าะกับแฟนจะเป็นเรื่องใหญ่ ควรประนีประนอมให้มากที่สุด ได้บริวารใหม่ซึ่งอายุมากกว่าท่าน เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นเป็นอันมาก ถ้าท่านอยู่ในความสงบได้ก็จะ ไม่มีอะไร มีผู้ดูหมิ่นท่านโดยไม่ได้เจตนา ไม่ควรเดินทางไกลโดยไม่จำเป็น

ธนู

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้เงินทองของรางวัลซึ่งเป็นไปตามเทศกาลซึ่งเป็นเรื่องปกติของท่าน จะมีอาการป ว ดเมื่อยเพราะยืนหรือเดินนานๆ ได้ลาภที่เกิดขึ้นใกล้ๆ บ้ าน เช่น เดินออกจากบ้ านก็เจอคนที่จะให้ลาภท่าน คนโสดจะพบความรักอย่างกะทันหัน หมายความว่าพบคนที่ท่านรักแต่ยังไม่กล้าบอก มีการก่อสร้างใกล้ที่อยู่ได้รับความเดือดร้อนเพราะอิฐหินปูนทราย ได้ข่าวดีจากทางไกล ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรขัดแย้งกับผู้ใด มีโอกาสดีที่ได้ทำบุญ

มังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านพบเหตุการณ์ตื่นเต้น ต่างๆ การตัดสินใจมักเป็นไปด้วยความเด็ดขาดรวดเร็ว ผู้ใหญ่ให้ลาภซึ่งส่วนมากเป็นเงินสด แก้ปัญหาต่างๆ อย่างไม่เห็นแก่หน้าอินทร์หน้าพรหมอะไรใดๆ ทั้งสิ้น การขยับขยายกิจการไม่ได้ผล ควรรอดูสถานการณ์ไปก่อน ควรมีความเมตตากรุณาแก่บริวารโดยทั่วถึงกัน ไม่ควรดื่มเที่ยวกลางคืน อาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก คนโสดจะพบรักและมีการสมรส อะไรที่ท่านไม่แน่ใจอย่าไปเกี่ยวข้อง

กุมภ์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำกิจก ร ร มต่างๆ ได้ผลดี เป็นความดีความชอบติดตัวต่อไป จะยุ่งยากเพราะเอกสา รสัญญาที่ท่านทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีการติดต่อคบหาสมาคมในญาติมิตรอย่างใกล้ชิด อาจมีการขัด แ ย้ งกันเล็กน้อยในเรื่องของผลประโยชน์ ความเมตตาซึ่งกันและกันจะนำลาภมาให้เป็นอันมาก ท่านที่ยังโสดจะพบรักกับผู้ที่อยู่ในวงการงานเดียวกัน แต่ไม่เคยสนใจกันมาก่อน ความผิดพลาดในวงการงานแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจมีความสำคัญมาก จะให้ของรางวัลแก่บริวารเป็นอันมากแบบฝนตกทั่วฟ้า

มีน

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีเรื่องเดือดร้อนใจบ่อยมาก คำพูดและกิริยาอาการของท่านที่หวังดีถูกมองไปในแง่ไม่ดี การเดินทางจะพบเห็นเหตุต่างๆ ไม่ควรไปตามชายทะเลและริมแม่น้ำใหญ่ มีความคิดเห็นอะไรไม่ควรโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ผู้ที่เริ่มพัฒนาชีวิตของตนเองจะสมัครเข้ารับ ร า ช ก าร ก็ได้ผลดี ไม่ควรรับแขกในเวลากลางคืน ไม่ควรนำญาติมิตรของตนเข้าไปในที่ทำงานเวลาเลิกงานแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : เศ ร ษฐวุฒิ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here