มีเงินไม่เหลือเก็บ ค้าขายไม่ดี เก็บเหรียญ10เอาไว้

0

มีเงินไม่เหลือเก็บ ค้าขายไม่ดี เก็บเหรียญ10เอาไว้

การดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมมีความแตกต่างไปในแต่ละเรื่อง หากใครที่ไหนตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกๆวันนี้นั้นมีแต่ปัญหา และอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมาย มีรายจ่ายหลายช่องทาง แต่ดันไม่มีรายรับ จะทำการสิ่งใดๆก็มักจะมีเรื่องที่เข้ามาขัดขวางอยู่ตลอด เรียกได้ว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น ตามความเชื่อของคนโบราณเขาให้สะสมเหรียญ 10 เอาไว้ถึงจะแก้ได้ เป็นในเรื่องของความเชื่อ หากใครสบายใจที่จะทำตามให้ทำตามวิธีด้านล่างนี้

1 ให้ตัวเราสะสมเหรียญ 10 ไว้จนครบ 120 เหรียญ เมื่อเก็บได้ครบแล้วให้เราห่อด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวสะอาด

2 จากนั้นให้เรานำเหรียญที่ทำการห่อผ้าขาวเอาไว้นำไปถวายวัดใดก็ได้ที่ท่านสะดวกและนับถือ ถวายที่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรืออาจจะเอาไปช่วยคนที่ลำบากก็ได้ อันนี้แล้วแต่ความสะดวก

3 สำหรับใครที่ต้องการนำไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนทำการถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วให้ตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกล่าวคำอาราธนาศีล

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นก็ตามด้วยบทสวดตามนี้

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ , ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ , ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ , สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ

โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัยแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ ขอ ข ม าลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำส า บ า นที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจ ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

เมื่อตัวเรานั้นได้นำเงินที่เก็บไว้และตั้งใจ เพื่อเป็นบุญกุศล ผลที่ได้จะช่วยให้ตัวท่านพ้นจากอุปสรรคและสิ่งใดๆทั้งปวงที่เข้ามาวุ่นกับตัวของท่าน ช่วยในการสนับสนุนหน้าที่การงานที่ท่านทำ รวมถึงในเรื่องของการทำมาค้าขายยิ่งขึ้นไป การเงินต่างๆดีขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตของคุณดีขึ้นตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here