โชค 12 ปีเกิด ท่านใดมีโชคได้รับเงินสด ท่านใดมีรายจ่ายมาก

0

โชค 12 ปีเกิด ท่านใดมีโชคได้รับเงินสด ท่านใดมีรายจ่ายมาก

เมษ

วันนี้ท่านมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงิน ตัวท่านเองมีรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ญาติมิตรคนใกล้ชิดนำงานมาฝากท่านให้ช่วยทำแทน เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับท่าน มีความขัดใจกันในเรื่องงานหลายๆด้าน

พฤษภ

วันนี้ท่านมีเรื่องจุกจิกกวนใจวันยังคํ่า ควรระวังในเรื่องการใช้จ่ายประจำวัน ถ้าเผอเรออาจเกิดหนี้สินขึ้นมาได้ ญาติมิตรมีความสุขสบายทั่วหน้ากัน บางคนมีศั ต รูแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ ควรระวังจะเกิดเดือดร้อนเพราะความรักสำหรับคนโสด ผู้น้อยอาจนำสิ่งของพื้นเมืองมาฝากท่าน

เมถุน

วันนี้ท่านได้รับการรบกวนจากบริวารซึ่งลาออกไปแล้ว มาดักขอเงินเล็กน้อยเมื่อท่านกลับจากทำงานหรือไปทำงานปัญหาในเรื่องการเงินท่านแก้ไขได้ยากอยู่ เพราะท่านสงสา รคนมากเกินไป การช่วย เหลือญาติมิตรในเรื่องการงานพอทำได้สำเร็จ ส่วนพี่น้องของท่านมีปัญหาแก้ไขได้โดยง่าย คนในบ้ านที่ดื่มไม่ควรออกนอกบ้ าน

กรกฎ

วันนี้ท่านได้บริวารมาช่วย เหลือการงานอย่างแข็งแรง ใครที่เคยร้องรำทำเพลงก็กลับตัวกลับใจได้ การเงินหมุนเวียนสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ควรขนย้ายเงินสดจำนวนมากในเวลากลางคืน ได้ชมการแสดงที่สนุกสนานรื่นเริง มีความกล้าที่จะปฏิเสธคำขอร้องของญาติมิตรบางคน มีเเมลงชุกชุมในบริเวณที่อยู่อาศัย

สิงห์

วันนี้ท่านมีเรื่องที่จะต้องแสดงความคิดเห็นเป็นอันมาก จะได้รับเชิญไปบรรยายทางวิชาการบ่อยๆ กล้าแสดงความรักอย่างเปิดเผย ว่าท่านยินดีพอใจในตัวผู้ใด มีการเก็บออมทุนทรัพย์เพื่อการแต่งงานในวันข้างหน้า ถ้าท่านยังโสด ญาติมิตรมีเรื่องราวแปลกๆ มาเล่าสู่กันฟัง บางคนก็ยุยงให้ท่านเกลียดคนนั้นคนนี้

กันย์

วันนี้ท่านมีกิจการงานที่ต้องทำเพิ่มขึ้นมาก บางทีผู้ร่วมงานก็ป่ ว ยหรือเครื่องจักรกลในการทำงานชำรุดเสียหายต้องใช้มือทำ การเดินทางไปทำงานหรือไปไหนก็ตามได้รับความยุ่งยากหรือลำบากล่าช้า หากมีเหตุต่างๆท่านไม่ควรเข้าไปดู มีโอกาสดีที่ท่านจะได้ลาภลอย

ตุลย์

วันนี้ท่านอาจแพ้อาหารหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ การลงทุนสำหรับท่านในระยะนี้ไม่ค่อยดี มีผู้ขอเงินสดเล็กๆ น้อยๆ จากท่าน ญาติมิตรอารมณ์ไม่ค่อยดีมักท ะ เลาะกันบ่อยๆ พี่น้องช่วย เหลือการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ผู้ร่วมงานทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยทำงานด้วยความเข้มแข็งกล้าหาญ

พิจิก

วันนี้ท่านจะพบเห็นผู้แสดงตัวอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ไม่มีสาเหตุอะไรใดๆ ทั้งสิ้น การทำงานและการพยายามทำดีในเรื่องต่างๆ มักถูกขัดจังหวะ การเดินทางถ้ารีบร้อนเกินไปอาจเกิดเหตุได้ ญาติมิตรบางคนพูดจาไม่เข้าหูท่านควรนิ่งเสีย สำหรับท่านที่เป็นผู้ชายถ้าต้องพูดจาเกี่ยวกับสตรีควรให้เป็นไปอย่างสุภาพดีที่สุด

ธนู

วันนี้ท่านจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องรายได้การเงินของตนเอง หรือจากแหล่งทรัพยากรของท่านก็ได้ เช่น ท่านเคยจ่ายเป็นเงินสดกลับจ่ายเป็นเข้าธนาคาร อุปสรรคและข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องการเงินของท่านก็หมดไปด้วย ถ้าท่านมีความวังกลในเรื่องพลานามัย ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตั้งแต่บัดนี้

มังกร

วันนี้ท่านจะมีกิจการเกี่ยวแก่ทางไกลมากขึ้น เรื่องใดที่่ท่านลงมือเป็นผู้จัดการเองเรื่องนั้นจะสำเร็จลงด้วยดีโดยเร็ว ญาติห่ างๆ นำลาภผลต่างๆ มาให้ตามศรัทธาของเขา จะได้สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เช่น นกและปลาต่างๆ เป็นต้น อาจมีสัตว์เล็กๆ น้อยๆ ลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในบ้ าน บ้ านท่านไม่ควรใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับคนที่มีความรัก

กุมภ์

วันนี้ท่านทำกิจการงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงพลานามัยดี ใช้อำนาจปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาผู้น้อยด้วยความสุจริตยุติธรรม การงานค่อนข้างยุ่งยากทับถม แต่ท่านแก้ไขได้ด้วยความเข้มแข็งเฉลียวฉลาด มีบริวารเพิ่มขึ้น ได้รับของขวัญของรางวัลเป็นเครื่องประดับต่างๆ

มีน

วันนี้ท่านจะทำตัวเหินห่ างต่อเพื่อนฝูงไประยะหนึ่ ง อาจได้ลาภที่ทำให้เกิดความน้อยเนื้อตํ่าใจ เช่น เพื่อนฝูงที่ทำงานด้วยกันอาจได้รางวัลเป็นเงินสด แต่ท่านได้เป็นสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ แต่ท่านไม่ชอบของนั้นๆ ด้วย ไม่ควรเดินตามบริเวณที่มีนํ้าท่วมขัง

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here