คน 10 ประเภท เทวดาคอยคุ้มครองปกปักรักษา ช่วยเหลือยามลำบาก

0

คน 10 ประเภท เทวดาคอยคุ้มครองปกปักรักษา ช่วยเหลือยามลำบาก

เราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั้นล้วนมีกรรมที่ติดตัวเรามา เราอาศัยอยู่ได้ด้วยกรรมและผลของมัน หลายๆคนมักเคยได้ยินเกี่ยวกับในเรื่องของเทวดาที่คนเรานั้นรวมมีเทวดาประจําตัวที่คอยปกปักรักษา ให้คุณและให้โทษ เราจึงต้องปฏิบัติตัวให้ดีที่สุด เรื่องที่เราจะต้องรู้มีดังนี้

1. เทวดาประจำตัว ซึ่งมีทุกคนอาจจะมากน้อย แล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆ บำเพ็ญมา ถ้าเป็นคนทำบุญบ่อย สวดมนต์ภาวนาบ่อย เทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของ เช่น รักษาพระเครื่อง วัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณ เทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณ ยกตัวอย่างเช่น ช้าง ม้า ที่มีลักษณะพิเศษ

3. เทวดารักษาสถานที่ เช่น รักษาบ้านเรือน หรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเอง พระภูมิเจ้าที่ เทวดารักษาห้องพระ เทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์

4. รุกขเทพเทวดา ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม จำพวก ไม้กฤษณา พิกุล หรือไม้ที่มีอายุยืน มีแก่น เทวดาจะมาอาศัยอยู่ ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆ

จึงเห็นได้ว่า เวลาคนไปทำลายต้นไม้ มักเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆ ว่า วันพระ วันโกน มักได้ยินเสียงดนตรีบ้าง เสียงคนพูดคุยกันบ้าง ชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพาลพากันกลัว แล้วลือว่าผีดุ ต่างๆ นานา จริงๆ แล้วเป็นเทวดา

โดยทั้ง 4 ข้อที่เราได้กล่าวมานั้น คือในเรื่องของเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนเรามากที่สุด ให้คุณและให้โทษต่อคนเราได้มากที่สุด ใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องก็มักจะมีความสุขร่มเย็น ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ใครที่หลบหลู่ท่านก็มักแต่จะมีความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณ

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทยาน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน 10 จำพวกคือ

1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย 4 แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง 3 คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

6. คนที่มีการรักษาศีล 5 ศีล 8 อยู่เป็นนิจ

7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

คนทั้ง 10 จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนเเละบังเกิดเเก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมเเต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง 10 จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก : แชร์สดออนไลน์

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here