เงินใช้ไม่พอ ไม่เหลือเก็บ ค้าขายไม่เหลือเงิน สะสมเหรียญสิบไว้

0

เงินใช้ไม่พอ ไม่เหลือเก็บ ค้าขายไม่เหลือเงิน สะสมเหรียญสิบไว้

หากท่านใดที่กำลังมีความรู้สึกว่า ชีวิตที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้นั้นอยู่แต่กับหนี้สิน มีเงินทองใช้ที่ไม่เหลือเก็บ การทำมาค้าขายก็ไม่เหลือเงิน ติดอยู่ในวงโคจรนี้เป็นเวลานาน ไม่เคยได้เป็นอิสระ เมื่อมีเงินเข้ามาก็มักจะมีทางออกของเงินอยู่เสมอ มีอุปสรรคต่างๆเข้ามาขัดอยู่ตลอด คนโบราณว่ากันไว้ว่าให้ลองทำวิธีนี้ดู เพราะจะช่วยให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นดียิ่งขึ้น ให้หลุดพ้นจากเงินทองหนี้สินที่มี

วิธีการที่จะต้องทำ

1 สะสมเหรียญ 10 บาทจนครบ 120 เหรียญ เมื่อเราเก็บจนครบแล้วให้ทำการห่อด้วยผ้าขาวบางที่สะอาด หรือจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ ที่เป็นสีขาวสะอาด

2 จากนั้นให้เรานำเหรียญสะสมที่เราทำการห่อผ้าขาวเอาไว้นำไปถวายกับวัด ถวายใส่ลงที่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือจะนำเงินเหล่านี้ไปช่วยคนที่ไม่มีคนที่ย า ก ไ ร้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของตัวท่านเอง

3 สำหรับท่านใดที่จะนำเงินเหรียญ 10 ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อนที่จะทำการถวายนั้น ให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกล่าวคำอาราธนาศีล

ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นก็ตามด้วยบทสวดตามนี้

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยๅจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เ จ้ า ก ร ร ม น า ย เ ว ร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ

โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรด อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตตา ให้อภัยแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโ ท ษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจ อายุวรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร ค ภั ย ใดๆขอให้หายไป สิ้ น ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

เมื่อตัวเราได้นำเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ และมีความตั้งจิตตั้งใจอย่างบริสุทธิ์ เพื่อที่จะเป็นผลบุญผลกุศล ก็จะช่วยให้ตัวของเรานั้นพ้นจากปัญหาอุปสรรคมากมายที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิต ช่วยสนับสนุนในด้านของการเงินการค้าขายให้ดียิ่งขึ้นไป เมื่อการเงินดีขึ้นชีวิตและอะไรหลายๆอย่างก็มักจะดีตาม

ขอบคุณข้อมูลจาก : bitcoretech

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here