คนที่เป็นหนี้เยอะๆ ให้สะสมเหรียญ10 บาท แล้วห่อผ้าขาว

0

คนที่เป็นหนี้เยอะๆ ให้สะสมเหรียญ10 บาท แล้วห่อผ้าขาว

สำหรับในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเคล็ดลับ เก็บเงินให้อยู่ หาใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราก็ วิธีการนี้จะช่วยได้เยอะเลย

นั่นก็คือ การสะสมเหรียญ 10 บาท แล้วนำเงินนี้ไปชำระหนี้สงฆ์ วิธีการนี้จะทำให้การค้าค่อยๆดีขึ้น เงินเหรียญนี้มีตราของแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถให้เราอโหสิกรรมได้

โดยทางเพจสุขมงคล ได้แนะนำวิธีตามความเชื่อ ให้นำเหรียญ 10 บาท 120 เหรียญไปถวาย เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ส่งผลให้ปัญหาการเงิน ดีขึ้นเรื่อย จากประสบการณ์ของตัวผมเอง ได้ลองทำตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ทำให้ชีวิตของผมนั้นดียิ่งขึ้น จากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเงินเก็บ จนปัจจุบันนี้เริ่มตั้งตัวเริ่มมีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้ว

– นำเหรียญที่สะสมห่อให้เอาห่อผ้าขาว (ผ้าแบบไหนก็ได้)

– นำปัจจัยที่ได้ ไปถวายที่วัดในตู้ชำระหนี้สงฆ์

– ก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพระประธานในโบสถ์

– แล้วอารธนาศีล

(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆ จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิกรรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้กรรมนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

หากมีผู้ใดได้สร้างเวร สร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนคำพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญฯ

ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทนดวงจิตของเรา 1 ดวง ดวงจิตมนุษย์มี 121 ดวง ดังนั้นจึงใช้ 120 เหรียญ แล้วนำเงินนี้ไปใส่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ คราวนี้การค้า การเงินจะค่อย ดีขึ้นค่ะ ตังค์เหรียญนี้จะมีตราของแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราขออโหสิกรรมได้ อันนี้ทำได้ทุกคนที่เริ่มต้นอะไรก็เป็นหนี้ คนที่เป็นหนี้เยอะ ๆ สามารถทำแบบนี้ได้นะลูก

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ สุขมงคล

เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here