นะ โม พุท ธา ยะ ท่องเอาไว้ทุกวัน แคล้วคลาดดี

0

นะ โม พุท ธา ยะ ท่องเอาไว้ทุกวัน แคล้วคลาดดี

หากจะพูดถึงในเรื่องของความเชื่อต่างๆที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่ในยุคสมัยอดีตโบราณ มีหลากหลายเรื่องราวที่มีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ เราได้นำบทท่องหนึ่ งที่เป็นสุดยอดพุทธคุณ ที่จะเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ มีประโยชน์ที่หลากหลาย เก็บเอาไว้ท่องในทุกๆวัน จะทำให้พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง แคล้วคลาด ชีวิตที่เป็นอยู่มีความสงบสุขสมใจหวังปรารถนา

คาถานี้ก็คือ คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีตัวอักขระพิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือ

เป็นอักขระพิเศษ ที่ใช้แทนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ทั้งยังมีความหมาย ของแม่ธาตุใหญ่ ที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆ ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดบริก ร ร มคาถาบูชา ส ว ด นะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบด้วยจิตใจอันดี จะทำให้มีชีวิตที่ดีแคล้วคลาด ปลอด ภั ย

ภั ย ใดๆไม่กล้าเข้ามาทั้งนี้ ยังได้มีการนำพระคาถา พระเจ้าห้าพระองค์ มาสร้างเป็นยันต์ พระเจ้าห้าพระองค์ ด้วยโดยลงอักขระ ด้วยนะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจักรวาล ซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์ และวัตถุม ง ค ลต่างๆ สำหรับความหมาย ของนะโมพุทธายะมีต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทนธาตุน้ำหรืออาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พระโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุดินหรือปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการเสกให้เกิด พุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

(พุท) หมายถึง พระกัสสปะใช้เขียนแทนธาตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลัง เท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัป ม ง ค ลต่างๆ

(ธา) หมายถึง พระสมณะโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทนธาตุลมหรือวาโยธาตุมีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ ด้านการล่องหนกำบังตน

(ยะ) หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย(พระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทนอากาศธาตุมีกำลังเท่ากับด๐เมื่อรวมกำลัง ธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

ฉะนั้นแล้ว สำหรับใครที่ ส ว ด นะโมพุทธายะเป็นประจำทุกวันจะส่งผลให้ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องของการแคล้วคลาด มีความป ล อ ด ภั ยและเป็นมหานิยมเมตตาไปไหนมาไหนเป็นที่รักของใครหลายคน มีเสน่ห์ เรียกว่าในสมัยโบราณนิยมสวด กันมากจนถึงในปัจจุบันนี้

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการสวดพระคาถา ให้คุณมีสมาธิ มีความตั้งใจ ตั้งมั่น ท่องสั้นๆว่า นะโมพุทธายะ ทำเช่นนี้เป็นประจำในทุกวัน จะเห็นผลที่ดีต่อตัวคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก : yakrookaset

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here