ท่านใดได้รับเงินสดจำนวนมาก ท่านใดโยกย้ายตำแหน่งงาน

0

ท่านใดได้รับเงินสดจำนวนมาก ท่านใดโยกย้ายตำแหน่งงาน

เมษ

วันนี้ท่านมีการทำงานที่ราบรื่น มีความฉลาด ที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ตัวท่านแข็งแรงไม่มีอะไรที่ให้เป็นกังวลใจไป บริวารรอบตัวฐานะดีสามารถช่วย เหลือกันได้ การทำความดีความชอบเอาไว้ผู้ใหญ่จะเห็นผลงาน

พฤษภ

วันนี้ท่านพูดหรือกระทำสิ่งใดก็ตามล้วนมีอิทธิพลอยู่ในตนเอง แต่ท่านไม่ใช้อำนาจหรืออิทธิพลนั้นๆ เพื่อผลประโยชน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น ในห มู่บ้านของท่านมีข่าวลือเรื่องไฟหนาหูมาก อาจมีการจ้างยามเพื่อเฝ้าดูไฟ หรือมีเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวแก่รายจ่ายของท่าน ได้รับความช่วย เหลือหรือได้รับคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน

เมถุน

วันนี้ท่านมีลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่ ง การทำงานของท่านแม้จะเป็นความลับก็มีผู้ล่วงรู้จนได้ เพื่อนฝูงเชิญชวนไปร่วมในงานชุมนุมต่างๆ ไม่ควรไป เพราะท่านอาจไม่ทราบเจตนารมณ์ของพวกเขา กิจก ร ร มต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมบางทีก็มีเจตนาที่ไม่ดีฝงอยู่ เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะกับอัธยาศัยของท่าน

กรกฎ

วันนี้ท่านพบเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันอย่างใกล้ชิด ท่านไม่รู้จักข้อเท็จจริงอะไรเลยแต่พูดไม่ออก หรือท่านขับรถเข้าไปในซอยแล้วคนวิ่งเข้าชนรถของท่าน พวกพ้องของเขาแห่กันมาเรียกค่าเสียหายเป็นการใหญ่

สิงห์

วันนี้ท่านอาจมีเรื่องยุ่งยากที่เกี่ยวแก่สัตว์เลี้ยง ถ้ามีราคาก็จะถูกทำร้ า ยหรือบริวารในบ้านท่านถูกสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นทำ ร้ า ย มีลาภเป็นเงินสดก้อนหนึ่ ง บริวารหรือเพื่อนฝูงที่อ่อนกว่านำลาภมาให้ ไม่ควรเที่ยวเตร่ในระยะทางไกลๆ เพราะอาจเกิดภัยได้โดยนึกไม่ถึง

กันย์

วันนี้ท่านมีร่างกายแข็งแรงและอดทน หรือแม้แต่เที่ยวอย่างสนุกสนานโดยไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่อย่างใด ได้รับทรัพย์สินเงินทองก้อนหนึ่ งเป็นสิ่งที่มั่นคงแข็งแรง จะมีญาติมิตรมาช่วย เหลือทำกิจการงานในบ้าน เช่น จัดการให้มีระเบียบเรียบร้อยดีขึ้น ได้รับของเก่าที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ

ตุลย์

วันนี้ท่านได้รับความสมหวังในสิ่งที่รอคอยมานาน ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆ ที่ท่านต้องใช้เวลานานจึงจะสมความปรารถนานั้นๆ บัดนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้ว มีอำนาจในการปกครองผู้น้อยมากขึ้น ท่านไม่ค่อยตื่นเต้นในตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ มีฐานะความเป็นอยู่ บ้านเรือนมั่นคงสวยงามแข็งแรง

พิจิก

วันนี้ท่านมีกิจกร ร มเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จะทำอะไรคล้ายกับเป็นการลงทุนแต่ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าไม่มีกำไร ได้ทราบเรื่องราวต่างๆ ที่ไม่ทราบมาเป็นเวลานานๆ บ้านเรือนเป็นชัยภูมิที่ดีของท่าน มีผู้ใหญ่ไปมาหาสู่ ได้วัตถุมงคลที่ควรแก่การเคารพบูชาเข้าไว้ในบ้าน

ธนู

วันนี้ได้ใกล้ชิดกับญาติมิตรและผู้ร่วมงาน มีความกล้าหาญในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ถ้อยคำของท่านมีเสน่ห์ในการจูงใจเพื่อนฝูงให้ทำความดี เรียกว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทอง มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต่างๆ การคัดเลือกบุคคลเข้าช่วย เหลือทางการงานเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ผู้อื่นที่แฝงเร้นเข้ามาในงานของท่านจะถูกจับกุมได้

มังกร

วันนี้ท่านยังมีความคล่องตัวต่อไปหลายวัน ความคิดและสติปัญญาของท่านตอบโจทย์แจ่มใสอย่างยิ่ง การเงินราบรื่นดี ได้ของขวัญของรางวัลเป็นอันมาก บริวารก็พลอยชื่นชมยินดีไปด้วยเพราะท่านเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามประเพณี ถ้าท่านร่ำรวยผู้น้อยก็ร่ำรวยไปด้วย ผู้ร่วมงานกับท่านจะอุ่นหนาฝาคั่งไปตามๆ กัน

กุมภ์

วันนี้ท่านได้รับรู้น้ำใจไมตรีจากญาติมิตรเป็นอันมาก พวกเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วย เหลือต่างๆ แก่ท่าน แต่ท่านยังยืนยันว่าจะช่วย เหลือตัวเองต่อไป การเดินทาง การติดต่อสื่อสา ร การคมนาคมต่างๆ สะดวก คู่หมั้นคู่สมรสช่วยให้เบาใจในกิจการต่างๆ อย่างมาก กิจการที่ต้องอาศัยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่อาจจะชะงักหรือล่าช้า

มีน

วันนี้ท่านจะวิตกกังวลต่อโรคภัยและอัน ต ร ายต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ได้ลาภจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ คนโสดยังไม่ควรสา รภาพรักแก่ใครใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะตรงกันข้ามกับความรัก

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพ์พรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here