ถ้าคนเรามีศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันได้อย่างไร ถึงไม่ให้ทะเลาะกัน

0

ถ้าคนเรามีศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันได้อย่างไร ถึงไม่ให้ทะเลาะกัน

สำหรับการเลือกคู่ครอง มันก็เหมือนกับการเสี่ยงดวง บางคนเกิดมาเพื่อความสมบูรณ์แบบ แต่ก็ไม่คู่ควรกับคนสมบูรณ์แบบ บางคนมีความแตกต่างกันมากเกินไป จนทำให้การอยู่ร่วมกันยาก แล้วเราจะเลือกคู่ครองอย่างไรล่ะ และถ้าคนเรามีศีลไม่เสมอกัน จะสามารถอยู่กันได้หรือไม่ จะอยู่กันอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกัน

เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญา.. ที่จะคุยกัน .. ก็ไม่เท่า คือ.. คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจกัน .. พาลทะเลาะตลอด ทางแก้คือ “ รักษาศีล ” รักษาใจ .. ของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่ เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน

ศีลไม่เสมอกัน “ ชีวิตคู่ ” หากเลือก.. คนไม่เสมอเรา แม้เราจะพยายามเ ปลี่ยนแค่ไหน..? แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้ เลือกใคร..? มาเป็น “ คู่ ” จึงไม่ได้ดูแค่ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติปัญญา เพราะนี่จะทำให้ “ชีวิตคู่” อยู่กันนา “ ชีวิตคู่ ” คือ อภัย และ เข้าใจ คุยกัน และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พยายามอยู่ฝ่ายเดียว นั่นเขาเรียก “ ชีวิตคู่ ” หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก“ ชีวิตเดียว ” ของคนๆ เดียว แต่ถ้าหาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณเจ็บช้ำ จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกลายเป็น..“ คนเข้มแข็ง ”

หาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณถูกหลอก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ ฉลาดขึ้น ”

หาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณเผชิญกับศัตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ เอาชนะตัวเอง ”

หาก..“ โชคชะตา ” ทำให้..คุณล้มเหลว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ..“ หนักแน่น ” มากยิ่งขึ้น

หาก..“ โช คชะตา ” ทำให้..คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ..“ ทางเส้นใหม่ ”

อย่าปล่อยให้..“ ความทุกข์ ” ที่กำลังเผชิญอยู่ผ่านไป โดยสูญเปล่า จำไว้นะ “ ทุกอุปสรรค ” คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกัน ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่างไม่มีความสุข ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

ขอขอบคุณ : เพจคำคมวันนี้

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here