3 สิ่งเป็นความเชื่อเสริมสิริมงคล ขอพรอย่างไร ให้สำเร็จผลดั่งใจคิด

0

3 สิ่งเป็นความเชื่อเสริมสิริมงคล ขอพรอย่างไร ให้สำเร็จผลดั่งใจคิด

การขอพรจากสิ่งต่างๆ อ้อนวอน ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อม ด้วยความเคารพและความศรัทธา เชิญเทพเทวดาหรือสิ่งต่างๆ ที่เราเคารพบูชา เพื่อให้เรานั้นได้มาในสิ่งที่เราปรารถนา เรียกว่า “การขอพร” การกระทำแบบนี้มีมานานมากแล้ว การขอพรนั้น หลายคนคงได้ตามที่ปรารถนาอย่างใจคิด แต่ก็มีหลายคนเช่นกันที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาไว้ อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกัน ตั้งใจทำความดี การตั้งใจทำจิตเป็นสมาธิขณะที่เรานั้นกำลังขอพร ความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตนกำลังขออยู่ สิ่งที่สำคัญอาจจะเป็นพื้นฐานของบุญที่ทำมา

หากจะกล่าวถึงความเชื่อต่างๆ เคล็ดลับในการขอพร ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนา ไปคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ตัวอย่าง 3 เคล็ดลับความเชื่อที่ซึ่งให้ได้มาในสิ่งที่เราปรารถนา

ก่อนที่เราจะขอคนที่จะให้ก่อน นั่นคือการอุทิศบุญก่อนที่เราจะขอพร การอุทิศบุญหรือการถวายบนนั้นควรทำให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เรานั้นเคารพนับถือ ให้สิ่งที่เราเคารพนับถือได้รับบุญจากการที่เราทำ เพราะสิ่งที่เราทำบุญนั้นก็เป็นการได้บุญอย่างหนึ่งนั่นเอง เราต้องตั้งจิตอุทิศบุญที่ได้ทำมา ทาน ศีลภาวนา ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนกำลังจะขอพร ควรตั้งจิตให้นอบน้อมเป็นกุศลมากที่สุด พร้อมกล่าวอนุโมทนาบุญ อุทิศด้วยในขณะเดียวกัน ซึ่งการให้นั้น ยังเป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้คลายจากทุกข์ภัย ตัดกิเลสทั้งหลายทั้งปวง จากความโลภ โกรธ หลง หากเมื่อไหร่แล้วที่เราขอพรที่เต็มไปด้วยความโลภ ความอยากจะได้ จิตใจของเรานั้นจะมีแต่กิเลสครอบงำ จิตใจจะขุ่นมัว เมื่อความเป็นกุศลยังไม่บังเกิดแก่ใจ สิ่งที่เราขอนั้นอาจจะไม่สมดังที่เราปรารถนา

การอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนขอพร เปรียบเสมือนการเปิดทางชำระอารมณ์ในตัวของตัวเอง ละความโลภ กิเลส ให้ลดน้อยลง เพื่อให้เราได้มีใจที่บริสุทธิ์เข้ามาแทน ไม่ว่าจะทำเพียงชั่วขณะที่กำลังขอพร จิตใจของเรานั้นจะเกิดกุศล จะปราศจากความโลภ ใดๆทั้งสิ้น ถ้าทำได้แบบนี้ เชื่อได้เลยว่าพรที่เรากำลังขอนั้น จะต้องสมดังปรารถนาแน่นอน

การขอพรนั้น จงดูตนเอง อยากขอเกินก ร ร ม หรืออยากออกเกินวาสนาของตนที่ได้มา เมื่อการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงนั้น การขอพรควรขอในสิ่งที่สามารถเป็นไปได้หรือสิ่งที่ไม่เกินไป เด็กเกินบุญบารมีที่เคยสร้างมา เกินจากอำนาจวาสนาของตนเอง หลายคนนั้นไปสะสมบุญมาแต่ชาติปางก่อนน้อย แต่มาชาตินี้กลับอยากได้มาก คำขอพรคงจะไม่สมปรารถนาอย่างแน่นอนหรือเป็นไปได้ยาก เช่นการขอพรให้ได้ทำงาน แต่ในทางกลับกันไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเลย จะรอให้ใครยกตำแหน่งหน้าที่การงานให้ คงจะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ การขอพรให้ตัวเองร่ำรวยมีเงินทองมากมาย แต่ในทางกลับกันไม่เคยขยันทำงานไม่ยอมทำมาหากิน จากพรที่เคยขอให้ร่ำรวยคงตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ พรที่ดีที่จะได้ดังสมปรารถนานั้น ผู้ขอพรควรจะต้องลงมือทำด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ขอพรเพื่อให้ได้มาแต่ไม่เคยลงมือทำ การขอพรนั้นเป็นที่พึ่งทางใจเป็นการเสริม เป็นการกระตุ้นกำลังใจด้วยความเชื่อและศรัทธา ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาไว้

การขอพรกับผู้ที่มีบารมีมากบารมีนั้นเราสามารถที่จะสร้างเองได้ด้วยการปฏิบัติธรรม ศิล และภาวนา ซึ่งต้องทำอยู่เป็นประจำจะก่อให้เกิดบารมีแก่ตัวเอง พรใดๆที่เคยขอนั้นคงจะได้ดังสมปรารถนา พรที่เกิดจากการทำด้วยตัวของตัวเองนั้นจึงเป็นพรที่ดีที่สุด แต่หากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ขอเพลงขอพรกับผู้ที่มีบารมีมากตามลำดับลงไปคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมไปถึง บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

การขอพรจากพระรัตนตรัย การขอพรให้ตนเองนั้นได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรม หากเราจะขอพรกับบิดามารดานั้น พรที่ได้มาจะสมปรารถนาในด้านของความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง เทวดารูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น พระพรหม พระพิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ พญานาค พญาครุฑ และอื่นๆ ก็เธอเป็นผู้ที่มีบารมีมากตามคติความเชื่อ รายการขอพรจากผู้ที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่มีวาจาที่สละสิทธิ์ เมื่อพูดสิ่งใดนั้น ก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่ขอพร เรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ในวาจา เนื่องจากท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้สะสมบุญบารมีมามาก เธอพูดไว้อย่างไร คิดไว้อย่างไรก็สามารถทำตามนั้น ไม่มีผิดคำพูด เป็นคนรักษาสัจจะเป็นคนไม่ผิดคำพูด และประพฤติปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จึงทำให้เกิดบารมีขึ้นมา มีความศักดิ์สิทธิ์ในวาจา หลายๆคนนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ให้พรนั้นเอง
เพราะพูดอย่างไร ให้พรอย่างไร ก็จะเป็นไปตามนั้น

ส่วนปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความสำเร็จของการขอพร ก็มีหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องของ “ก ร ร ม” ทั้งความดีและความชั่ วที่เคยทำไว้ หากทำดีถึงเวลาให้ผลแล้ว การขอพรก็จะเป็นไปได้ไม่ยาก แต่ถ้าก ร ร มชั่วหนักหนาสาหัสกว่าและกำลังให้ผล แม้จะขอพรกับผู้มากบารมีอย่างไรก็ไม่เกิดผล ฉะนั้นผู้ที่ขอพร ควรอย่างยิ่ง ที่จะต้องสั่งสมบุญบารมีอยู่เป็นประจำ ทำได้ทั้งทาน ศีล ภาวนา ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาด เพื่อจะเกิดเป็นบุญบารมีคุ้มครองตนเองในยามมีเคราะห์ และยังเกื้อหนุนให้พรที่ตนปรารถนาประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : tnews

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here