อานิสงส์แรง 9 ข้อ ประโยชน์การใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนไม่เคยรู้

0

อานิสงส์แรง 9 ข้อ ประโยชน์การใส่บาตรตอนเช้า ที่หลายคนไม่เคยรู้

อีกหนึ่งความงดงาม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาบ้านเรา ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาเก็บเกี่ยวอารยธรรมอันดีงาม

บรรยากาศถึงบ้านเรา ภาพของพระผู้สงบเรียบร้อย ออกเดินเรียงรายบิณฑบาตรในช่วงยามเช้า สีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ ที่ได้ยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีอุดมและปฏิภาณอันน่าเลื่อมใสที่สุด ยังคงความงดงามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ

นับว่าบ้านเราเป็นเมืองที่โชคดีที่สุด ที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสมณะออกเดินบิณฑบาตทุกๆยามเช้า ตามตรอกซอกซอย โดยไม่ต้องลำบากลำเค็ญดิ้นรนหาพระสงฆ์เพื่อใส่บาตรเหมือนกับประเทศอื่นๆ

แต่ด้วยความที่ในปัจจุบันสังคมบ้านเรานั้นมีการแข่งขันและเร่งรีบกันมาก จึงทำให้ชาวพุทธเองกับยิ่งห่างจากประเพณีอันดีงามเข้าไปในทุกวันทุกวัน

วันนี้เราจะมาดูคุณประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมายหลายประการด้วยกัน คือ

1. สำหรับการใส่บาตรทุกวันนั้น ย่อมได้รับอานิสงส์ทั้ง 5 ประการ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย คนดีย่อมมีปัญญาชอบคบค้าสมาคมด้วย มีชื่อมีเสียงที่ดีงาม เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อจากโลกใบนี้แล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

2. ในการใส่บาตรทุกวันนั้น ย่อมทำให้จิตใจอยู่กับคุณงามความดี เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศลผลบุญ ซึ่งจะเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองไว้ว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว จะย่อมนำความสุขมาให้” เพราะเมื่อตื่นมา สิ่งแรกที่นึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้เรียกว่าเป็น สั ง ฆ า นุ ส ติ เพราะเมื่อนึกถึงพระสงฆ์ นึกถึงสิ่งที่จะใส่บาตร เธอเป็นบุญการเจริญพระกรรมฐานถึง 2 กล่องด้วยกัน

3. เป็นการลดความตระหนักถึงความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่ง การช่วยบรรเทาความเห็นแก่ตัว ช่วยสร้างจิตใจให้อยู่เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มรื่นร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นก็คือ เพื่อกำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ

4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นความยากจนได้อย่างถาวร

5. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ

6. เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรา เอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด

8. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน

9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้

โดยประโยชน์ทั้ง 9 ประการในการใส่บาตรนี้ เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนับเป็นคุณอนันต์จวบจนปัจจุบัน

ที่จะสามารถส่งเสริมใส่ตัวเองได้ทุกๆวัน เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สุขส่วนตัวเองและคนรอบข้าง เราในฐานะชาวพุทธจะยอมให้เสียประโยชน์และความสุขส่วนนี้ไปหรือเปล่า

หากทุกคนทราบประโยชน์ของการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าดีแล้วนั้น ที่ให้ทั้งความสุขและความสงบ อย่าลืมที่จะแชร์แบ่งบุญให้กับเพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะคะ

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

บทความส่วนหนึ่งจาก : onab, Postsod, SawiteeSrisuwan

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here