ท่านใดมีโชคได้รับเงินทอง ท่านใดได้รับของมีค่าสวยงาม

0

ท่านใดมีโชคได้รับเงินทอง ท่านใดได้รับของมีค่าสวยงาม

เมษ

วันนี้ท่านมีการทำงานที่ราบรื่น มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานที่ท่านได้วางแผนเอาไว้ ท่านได้รับความดีความชอบจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก บางทีอาจจะใช้อำ น า จโดยไม่ได้นึกถึงเหตุการณ์ที่แล้วๆมา แต่ถ้าหากว่ามีการพูดคุยและเข้าใจกันอย่างดี ทุกอย่างก็จะคลี่คลายและหาทางออกไปในทางที่ดีได้

พฤษภ

วันนี้ท่านทำกิจการต่างๆ มักเต็มไปด้วยคนจำนวนมาก ต่างช่วย เหลือกันและกันเป็นอันดี การเงินรายได้ต่างๆ ยังคงเดิม ท่านไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเหล่านี้มากนัก แต่มีผลดีเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ เช่นบังเกิดทรัพย์ในดิน เป็นต้น เข้มแข็งในการปกครองและดูแลบริวารให้ป ล อ ด ภัย ญาติพี่น้องมีชื่อเสียงเกียรติยศ

เมถุน

วันนี้ท่านมีโชคดีในเรื่องเงินทองของเก่าๆ เช่น เป็นเงินยืมที่ช้านานแล้ว หรือเพื่อนผู้สูงอายุเจ็ บ ไ ข้หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัดที่ห่ างไกล จะไม่ได้พบปะกันเป็นเวลานาน ส่วนพี่น้องของท่านเองนั้นบางคนก็เดื อ ดร้ อ นในเรื่องที่อยู่อาศัย หรือมีการย้ายที่ทำงานแล้วหาที่พักยาก

กรกฎ

วันนี้ท่านมุมานะในการทำงานอย่างเข้มแข็งอดทน แม้จะป่ ว ยเล็กน้อยก็พยายามทำ ท่านจะนำผู้ร่วมงานที่อ่อนกว่าเข้าแก้ปัญหาทางการงานด้วยความเข้มแข็งได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้ใหญ่ และยังเป็นตัวอย่างแก่ผู้ร่วมงานในแผนกอื่นๆ ด้วย ญาติพี่น้องของท่านนำข่าวดีมาบอก

สิงห์

วันนี้ท่านจะชอบดูในสิ่งที่ไม่ควรดู เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินก้อนใหญ่ ที่เกี่ยวแก่สาธารณประโยชน์ กิจการงานที่ทำตามลำพังได้ผลดี ไม่จำเป็นต้องทำร่วมกับผู้อื่นก็ได้ผลตามสมควร การหมุนเงินเป็นไปอย่างคล่องตัวมาก ไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้องอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

กันย์

วันนี้ท่านทำกิจการงานต่างๆ ด้วยความราบรื่นแจ่มใส โดยเฉพาะการงานที่ทำร่วมกันเป็นคณะ มีพวกพ้องช่วย เหลือกันเป็นอันมาก อาจค้นพบวัตถุโบราณ มีชื่อเสียงในการไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัว โดยคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ได้ข่าวดีเกินกว่าที่จะรับไว้แต่ผู้เดียวได้

ตุลย์

วันนี้ท่านที่มีจิตใจดีให้เพื่อนฝูงหยิบยืมเงินทองไปแล้วเขาถือเงินมาคืน ไม่ควรท่องเที่ยวทางไกล เพราะอาจเกิดเหตุต่างๆ ขึ้น ขณะที่ท่านอยู่ไกลบ้ าน รายได้เป็นปกติเรียบร้อยดี บริวารมีความคิดดี และความประพฤติดีอยู่ในโอวาทของท่าน

พิจิก

วันนี้ท่านได้นำรถยนต์หรือเครื่องยนต์ต่างๆ เช่น เครื่องปั๊มน้ำและของมีค่าอื่นๆ วางไว้นอกบ้ าน สิ่งของต่างๆ เหล่านี้หรือแม้แต่หนังสือ และข้อมูลต่างๆ ที่วางไว้โดยไม่เอาใจใส่ ซึ่งถ้าท่านไม่เก็บงำเอาไว้ให้ดีอาจหายได้ การสนทนาในโต๊ะอาหารก็อาจรั่วไ ห ลได้โดยง่าย

ธนู

วันนี้ท่านที่มีญาติสนิทมิตรสหายเป็นอันมาก ระยะนี้จะได้ลาภผลเงินทองจากพวกเขา มีจิตใจน้อมนำไปสู่เรื่องเดียวกัน การเดินทางด้วยเรือแพไม่เป็นผลดี ไม่ควรแข่งเรือหรือว่ายน้ำแข่ง ผู้ที่มีคู่หมั้นคู่สมรสแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ไม่ควรพาเขาออกเที่ยวทางน้ำ

มังกร

วันนี้ท่านโชคดีในเรื่องการเงิน ทัศนคติของท่านปลอดโปร่งแจ่มใสมองโลกและชีวิตในทางที่ดี ไม่เห็นว่าผู้ใดจะมาเป็นศั ต รูกับท่านได้ ผู้ที่มายุแหย่บริวารให้เกิดความคิดต่อต้านท่านก็ไม่สำเร็จ ความเป็นอยู่มั่งคั่ง มั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ บริวารเป็นผู้มีอำนาจอิทธิพลสามารถรักษาทรัพย์สินไว้ได้ดี

กุมภ์

วันนี้ท่านทำกิจการสิ่งใดมักมีอุปสรรคเป็นอันมาก เหมือนพายุเรืออยู่ในคลองที่มีตอปักไว้แยะไปหมด ท่านมักเสียทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมาก มีความมานะพยายามที่จะรักษาทรัพย์สินไม่ให้เสียหาย

มีน

วันนี้ท่านมีโชคดีหลายเรื่อง เช่น ของหายได้คืน ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีผู้หยิบยืมไปและทำเฉยเมยก็จะไม่ได้คืนเช่นกัน เพื่อนจะชักนำผู้ทำงานดีมาสู่ท่าน ได้เครื่องประดับบ้ านเรือนที่สวยงาม ได้บริวารที่เป็นคนต่างภาษาซึ่งช่วย เหลือการงานได้อย่างดี ทั้งยังมีความสามารถทำการค้าต่างๆ ได้ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here