เลิกจ้าง ตกงาน หลายคนยังไม่ทราบ ขอรับเงินได้ถึง 45,000 บาทใน 6 เดือน

0

เลิกจ้าง ตกงาน หลายคนยังไม่ทราบ ขอรับเงินได้ถึง 45,000 บาทใน 6 เดือน

ตกงาน ถูกเลิกจ้าง หลายคนคงเป็นกังวลใจ แต่ไม่ต้องตกใจ ให้ตั้งสติให้ดี แล้วมาดูกันว่าเราจะได้เงินชดเชยจากอะไรบ้างจากนายจ้าง และได้อะไรบ้างจากประกันสังคม

สำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคน คงไม่มีใครอยากให้ตัวเองถูกตกงานหรือถูกเลิกจ้างใช่ไหม? เพราะงานในสมัยนี้ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆ กว่าจะหางานได้ก็กินเวลาไปหลายเดือน บางคนหามาทั้งปียังหาไม่ได้เลย

ปล. ไม่อยากให้เพื่อนๆปล่อยผ่านนะ เพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์มากๆ

ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นข่าวการเลิกจ้างของพนักงานบริษัทอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใด เรื่องแบบนี้หากเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั้น นอกจากจะต้องเตรียมตัวหางานใหม่แล้ว จะต้องรู้สิทธิประโยชน์ของเราที่ควรได้รับด้วย อย่าให้สิทธิประโยชน์ของเรานั้นหายไปโดยปริยาย

การที่เราจะรู้ว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างที่เราควรได้รับเมื่อถูกบอกเลิกจ้าง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเอง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ฉะนั้นแล้วทางเพจเราจึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม ว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง และมีเงินชดเชยส่วนไหนอีกหรือเปล่าที่เราควรรู้

ถูกเลิกจ้างได้เงินชดเชยเท่าไหร่ ?

ก่อนที่จะไปดูความช่วยเหลือจากประกันสังคม เรารู้ไหมว่าจริง ๆ แล้ว หากเราถูกให้ออกจากงานโดยไม่ได้สมัครใจ และไม่ได้เกิดจากการที่เรากระทำผิด เราจะยังได้เงินชดเชยจากนายจ้างอีกด้วย ตามที่กฎหมายแรงงานให้ความคุ้มครอง ดังนี้

– ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้รับเงินชดเชย 30 วัน เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

– ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับเงินชดเชย 90 วัน เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย

– ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

– ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน

– ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

– ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (ผ่านร่างกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ภาพประกอบจาก wealthmeup

ทั้งนี้ทั้งนั้น โดยปกติแล้วการรับเงินชดเชยการเลิกจ้าง ทางนายจ้างจะต้องดำเนินการจ่ายให้กับลูกจ้างภายในวันสุดท้ายที่ทำงานอยู่แล้ว แต่หากนายจ้างไม่ดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชย เราสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ที่สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในแต่ละจังหวัด ส่วนกรุงเทพนั้นสามารถยื่นได้ที่กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แต่อย่างไรก็ตามนั้น เรื่องของการจ่ายเงินชดเชยนี้ก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน เพราะถ้าหากเราออกจากงานด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ นายจ้างก็จะไม่สามารถ หรือไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง

– ลูกจ้างลาออกเองโดยสมัครใจ

– มีการทุจริตต่อนายจ้าง หรือทำความผิดอาญา

– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

– ทำการประมาทเลินเล่อจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

– ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน โดยที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้ว

– ละทิ้งการทำงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ได้รับโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

– รูปแบบการจ้างงานมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน

ถูกเลิกจ้าง ประกันสังคมช่วยเหลือได้ไหม ?

นอกจากจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างแล้ว หากเราเป็นผู้ว่างงานและได้ทำประกันสังคมเอาไว้ ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือระหว่างการว่างงานจากประกันสังคมปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท หรือถ้าเรามีเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่า 15,000 บาท ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือที่อัตราสูงสุด คือ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน

ทั้งนี้ คนที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย รวมทั้งต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

– ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง

– จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

– ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง

– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

– ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

– ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมอย่างไร

– สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

– สามารถยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ

ถูกเลิกจ้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไปยื่นประกันสังคม

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)

2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส. 6 -09)

3. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)

4. หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

สำหรับใครที่ไปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากประกันสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางาน ทุก ๆ เดือน เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมต่อไป

สรุปแล้วนั้น ถ้าหากเราโดนบอกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้ทำความผิดใดๆ และไม่ได้สมัครใจที่จะลาออกเองแล้ว นอกจากจะได้รับเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง วิ่งจำนวนเงินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เราได้ทำงานให้กับบริษัท และถ้าเรายังไม่สามารถหางานใหม่ได้ เราก็ยังมีสิทธิ์ในการรับเงินประกันช่วยเหลืออีกต่างหาก

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : wealthmeup, สำนักงานประกันสังคม, kapook

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here