ปริศนาธรรม มัตตราสังข์สามเปราะ ความหมายที่หลายคนไม่เคยรู้

0

ปริศนาธรรม มัตตราสังข์สามเปราะ ความหมายที่หลายคนไม่เคยรู้

เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลย ทำไมเวลามีงานที่จะไปของคนคนหนึ่ง ทำไมถึงจะต้องทำพิธีกรรมหลายๆอย่าง ทำไมจะต้องทำนู่นทำนี่ ในวันนี้รู้แล้วก็อย่าลืมที่จะบอกบุญให้กับคนอื่น เพื่อเป็นการสร้างกุศลผลบุญ ในยามที่เราลาโลกนี้ไป

1. มัตตราสัง 3 เปราะ มัดบริเวณที่คอ คำโบราณหมายถึง บ่วงรักลูก

มัดบริเวณที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี บ่วงรักภรรยา

มัดบริเวณที่ข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ

หากติดอยู่ทั้ง 3 บ่วงนี้ ไปนิพพานก็ไม่ได้

ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่จบสิ้น

2. การเคาะโลงรับศีล ไม่ใช่การให้คนที่จากไปมารับศีล

แต่เป็นการทำเพื่อบอกว่าคนที่มาร่วมงานว่า

อย่ามัวใช้ชีวิตอย่างประมาทขาดสติ โดยไม่สนใจหลักธรรมคำสั่งสอน

อย่ามัวใช้ชีวิตในทางที่ผิด เพราะท้ายที่สุดแล้วก็จะไม่เหลืออะไร

เมื่อตราโลกนี้ไปก็หมดสิ้น เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความดี

จะเคาะโลงจนแตกก็ลุกขึ้นมากล่าวคำขอโทษไม่ได้

3. การสวดอภิธรรม มักจะสวดเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาที่คนทั่วไปมักจะฟังไม่รู้เรื่อง

หลายคนจึงนึกว่าสวดให้คนที่ลาโลกไป แต่จริงๆแล้วเป็นการสวด

เพื่อสอนสั่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้นำหลักธรรมไปใช้และปฏิบัติ

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง

ดังนั้นแล้วแม้จะฟังไม่เข้าใจก็ตาม แต่เพื่อให้การฟังการสวดอภิธรรมเกิดผล

ควรสำรวมและฝึกจิตให้อยู่กับเสียงพระสวดเท่านั้น

ทำจิตใจให้สงบ จงอยู่กับเสียงสวดมนต์

4. การบวชหน้าไฟ คนทั่วไปมักเข้าใจผิดกันว่า เป็นการบวชเพื่อจูงผู้ลาโลกขึ้นสวรรค์

ความจริงนั้นไม่ใช่เลย เพราะการบวชหน้าไฟ

เป็นการปลงสังเวยต่อการเกิด แก่ เจ็บ และจากไปในที่สุด

มนุษย์ก็มีเพียงเท่านี้แหละ ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อลูกในโลกียวิสัย

ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในเพศฆราวาส พอใจในสมณเพศ

มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้น เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพาน

5. การนิมนต์พระ จูงหาจากหน้าผู้ลาโลก

สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะสอนให้คนที่ยังอยู่ให้สำนึกตอนที่ยังอยู่

ต้องเดินตามหลังพระ นั่นหมายความว่าให้ดำเนินชีวิตตามระทำ

คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง หากทำได้แล้วจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้า

6. การเวียนซ้าย 3 รอบ

นั่นหมายความว่า การเวียนของชีวิต เกิดแก่และจากไป อยู่ในภพทั้งสาม อันมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ ด้วยอำนาจในเรื่องของการกิเลสตัณหาอุปทาน

ก็จะเป็นการเป็นทุกข์ไม่จบสิ้น ฉะนั้นจะต้องทวนกระแสกิเลส เพื่อเป็นการสอนธรรมชั้นสูง

จึงได้พาผู้ที่ลดโลกเวียนซ้าย

7. สำหรับการใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้า เพื่อเป็นการชี้ให้ว่า น้ำมะพร้าวนั้นเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์

ล้างเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพาน จะต้องชำระล้างจิตใจให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรมอันบริสุทธิ์

8. การแปรเปลี่ยนหลังจากเผาแล้ว มีการเก็บอัฐิ

และมีการเขี่ยขี้เถ้า ให้เป็นรูปร่างกับไปกับมา

เพื่อจะเป็นการบ่งบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไป

อ่านจบแล้ว โปรดสร้างแต่กรรมดี สร้างบุญไว้ให้มาก สาธุบุญ

เขียน / เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือชาติหน้ามีอยู่จริง

หากนำข้อมูลไปใช้ กรุณาใส่เครดิตลิงค์กลับมายังบทความนี้ด้วย

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here