บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น

0

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น

หากใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทันตา ผู้เขียนนี้อยากจะแนะนำในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนา ให้เวลากับการสวดมนต์และทำสมาธิ 5-10 นาทีก็ยังดี บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดแล้วจะทำให้จิตสมาธิของเราอยู่กับที่ จะทำให้เรานอนหลับง่าย หายเครียด ตื่นมาก็จะมีความสดชื่น อีกทั้งยังมีสติปัญญาในการตัดสินใจได้ดี

จะทำให้การประกอบวิชาชีพต่างๆคล่องแคล่วว่องไว แคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากภยันอันตรายทั้งปวง เทวดาก็จะรัก จะคอยปกปักรักษา ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้แก่ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ หรือผู้ที่กำลังจะเริ่มสวดในวันนี้ ขอจงประสบแต่สิ่งที่ดีงาม และสิ่งที่ชอบด้วยเถิด เรามาเริ่มสวดมนต์กันเลย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทอธิษฐาน ขออโหสิกรรม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม”

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้ จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้ทั้งสิ้น…. ขอยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน…วงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพลัน เทอญ “นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ”

เมื่อสวด บทสวดมนต์ก่อนนอน นี้จบเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมที่จะแบ่งบุญนี้ให้กับผู้อื่นด้วย เพราะการแบ่งปันสิ่งที่ดีจะเป็นผลดีต่อตัวเราในอนาคตอย่างแน่นอน บางครั้งชีวิตของเราจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่อาจจะมองไม่เห็น แต่เราจะรับรู้ได้ด้วยจิตใจของเราเอง

เรียบเรียงโดย : Postsara

ขอขอบคุณ : หนังสือสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต, เฟซบุ๊กวัดมหาธาตุวชิรมงคล

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here