5 นาที ใช้เวลาอธิษฐานก่อนนอน เสริมมงคล หมดหนี้สินค้าขายร่ำรวย

0

5 นาที ใช้เวลาอธิษฐานก่อนนอน เสริมมงคล หมดหนี้สินค้าขายร่ำรวย

ในเวลาก่อนนอนนั้น ให้เราตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอนหลับ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา และยังเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเราเองให้มีความเจริญประสบความสำเร็จกับชีวิต คนทำมาค้าขายร่ำรวย มีช่องทางแสงสว่างนำพาชีวิตให้หมดหนี้หมดสิน

ซึ่งในวันนี้ขอนำเสนอวิธีการอธิษฐานสวดมนต์ก่อนนอน ให้ทุกท่านสละเวลาเพียงแค่ 5 นาที เพื่อช่วยทำให้หลุดพ้นบ่วงแห่งก ร ร มของตนเองได้

แนะนำให้ทำการสวดก่อนนอนในทุกคืน ก่อนสวดนั้นให้เราตั้งใจฝึกลมหายใจเข้าออกจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ ใจอภัยให้กับทุกสิ่งอย่างให้กับทุกคนความตั้งใจนี้ ให้ทำอย่างตั้งใจ และสงบ เราจะหลับไปพร้อมกับความสุขและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่น

ขอจงท่องและจำเอาไว้เมื่อใดที่ใจของเรามีการผูกเว รต่อกัน หากเรามองไปทางใดก็จะพบแต่ศัตรู เมื่อใดที่จิตใจของเรามีความเมตตา หากเรามองไปทางใดก็จะพบเจอแต่มิตร หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว สิ่งเหล่านี้จะนำพาให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งๆขึ้นไป

การอธิษฐานก่อนนอน

อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประม ทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พsะอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวรด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก s s มแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบ านที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะปsะพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ านมาจนถึงปัจจุบัน

จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสา รสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ s คภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : bangpunsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here