ท่านใดการเงินร่ำรวยขึ้น ท่านใดเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

0

ท่านใดการเงินร่ำรวยขึ้น ท่านใดเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

เมษ

วันนี้ท่านมีความขยันมีความอดทนทำให้การงานของท่านมีความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละคนนั้นต่างกันไป ได้รับความช่วย เหลือจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม เขาทำดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน ในระยะนี้จะเกิดผลดีต่อชีวิตของท่านและหน้าที่การงานของท่าน

พฤษภ

วันนี้ท่านจะพบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นอันมาก ไม่ว่าในการประชุมหรือนั่งกินกาแฟตามร้าน ทุกอย่างก็จะผ่ านไปด้วยดี หลังจากวันนี้ไปแล้วด ว งชะตาของท่านจะแจ่มใสขึ้นมาก ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นด้วย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหนแต่อย่างใด โดยเฉพาะการไปต่างประเทศเป็นกลุ่มคณะ

เมถุน

วันนี้ท่านที่ถูกคนอื่นเข้าใจผิดต่างๆ เหตุการณ์จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ภาพพจน์อะไรใดๆ ทั้งสิ้น เหตุการณ์ที่ผูกมัดจะคลี่คลายไปเอง ผู้ที่การเงินรายได้ไม่ราบรื่น หรือมีหนี้สินผูกพันก็จะดีขึ้นเองในไม่ช้า ชาวร า ศีเมถุนนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นโดยสุจริต และก้าวหน้าขึ้น

กรกฎ

วันนี้ท่านมีการใช้แรงเพื่อความสนุกสนาน ในเวลาไม่นานด ว งชะตาของท่านข้างหน้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางน่าสนใจ ท่านไม่ควรลงทุนด้วยวงเงินก้อนใหญ่ หรือมีพันธะผูกพันกับผู้อื่น แต่มีบทบาทในสมาคมใหญ่ๆ

สิงห์

วันนี้ท่านมีการติดต่อกับญาติมิตรบริวารที่อยู่ห่ างไกลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากงานที่ทำสำเร็จไปแล้ว มีโครงการใหม่ๆ ทางการค้า หรืองานอุตสาหก ร ร ม บริวารที่ได้รับความช่วย เหลือจากท่าน จะแข็งแรงและช่วย เหลือตัวเองได้มากขึ้น แต่ญาติมิตรที่อ่อนแอกว่าอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยท่านบ้ าง

กันย์

วันนี้ท่านที่ไม่แข็งแรงและมักมีอาการแพ้อาหาร อากาศ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ระยะนี้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านลำบากกว่าเก่าเล็กน้อย เช่น มีการปิดซอยซ่อมถนนหน้าบ้ าน รถเข้าออกไม่ได้ ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ท่านที่ยังไม่มีรายได้จะมีผู้ใหญ่ช่วย เหลือให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น อาจจะหมายถึงการฝากงานหรือการมีรายได้ประจำ

ตุลย์

วันนี้ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์และสิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ในความสนใจของท่าน อาจมีการตัดสินใจเกี่ยวแก่การรับผู้คนเข้าอยู่อาศัยในบ้ าน ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรหรือคนรับใช้ก็ตาม จะนำมาซึ่งปัญหาอันแก้ไขยากในไม่ช้า เพราะฉะนั้นไม่ควรรีบด่วนตัดสินใจทำอะไรลงไปในวันนี้ แม้จะลำบากบ้ างก็ควรอดทน

พิจิก

วันนี้ท่านที่แพ้อาหาร อากาศ และสิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ตาม รวมทั้งถูกรบกวนจากผู้ที่อ่อนแอกว่า และเหตุการณ์เหล่านี้จะห่ างหายจากท่านไปเรื่อยๆ ในไม่ช้าก็จะขาดการติดต่อกันทั้งหมด ท่านจะอยู่เย็นเป็นสุข มีรายจ่ายมากเป็นพิเศษแต่ไม่ถึงต้องยืมเงินจากคนอื่น ไม่ควรยินดียินร้ า ยต่อพฤติกร ร ม ของบริวารให้มากนัก ไม่ควรให้ถูกต้มเป็นครั้งที่สอง

ธนู

วันนี้ท่านมักจะพบปัญหาต่างๆ ที่แลดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่แก้ไขยากมาก ถ้าท่านยิ่งพยายามจัดการก็จะลำบากมากขึ้น ควรให้เวลาจัดการกันเองโดยท่านไม่ต้องวิ่งเต้นให้เหนื่อยยาก การทำธุระเรื่องเงินไม่ว่าฝากหรือถอนอาจผิดพลาดเกิดทะเลาะกันขึ้น ถ้าเป็นไปได้ถ้าทำอะไรในเรื่องเงินควรมีพยานรู้เห็น

มังกร

วันนี้ท่านจะได้ลาภเป็นของแปลกประหลาดและมีประโยชน์ใช้สอย ได้บริวารเพิ่มขึ้น จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบริเวณรอบๆ บ้ านให้สวยงามตามรสนิยมของท่าน ญาติพี่น้องเก่าแก่ที่จากกันไปนานๆ จะได้กลับมาพบกัน หุ้นส่วนผู้ร่วมงานมีความคิดไม่ตรงกัน พวกเขาอาจทะเลาะกันเองโดยไม่เห็นแก่หน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆ ทั้งสิ้น กิจการงานที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่ หรือแม้แต่จะเป็นโครงการก็จะก้าวหน้าไปด้วยดี

กุมภ์

วันนี้ท่านได้รับทรัพย์สินและผลประโยชน์เก่าๆ ได้ไปในสถานที่ที่เคยอยู่อาศัย หรือเคยมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ งเกี่ยวกับอดีตของท่าน จะค้นคว้าสืบสวนเรื่องราวของบรรพบุรุษ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา บริวารคนรับใช้ที่ทำงานบ้ านจะลาออก และมีคนใหม่เข้ามาแทน หรือท่านอาจจะต้องทำเองไปก่อน กิจการงานมีอุปสรรคเพราะผู้ร่วมงานเจ็ บ ไ ข้

มีน

วันนี้ท่านจะทำงานตามลำพังหรือร่วมกันเป็นกลุ่มคณะก็ได้ผลดีตามความประสงค์และมีผลดีพอสมควร โชคดีในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ได้รับผลสำเร็จในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเป็นงานที่ต้องอาศัยความมีมนุษย์สัมพันธ์อย่างสูง มีความเปลี่ยนแปลงในบ้ านเรือนที่อยู่อาศัย หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เป็นผล ร้ า ยอะไรใดๆ ทั้งสิ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : พิมพรร

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here