ทำไมชูชกได้ภรรยาสวย ทำไมนางอมิตตดาได้สามีอัปลักษณ์

0

ทำไมชูชกได้ภรรยาสวย ทำไมนางอมิตตดาได้สามีอัปลักษณ์

ว่าด้วยเรื่องนางอมิตตาได้ชูชกเป็นสามี นางอมิตตานั้นเป็นคนที่ตั้งใจดูแลชูชกเป็นอย่างดี จนพราหมณ์หนุ่มทั้งหลายในหมู่บ้านต่างพากันตำหนิภรรยาของตน พูดว่านางอมิตตาเป็นภรรยาที่ดีกันเกินไปหรือเปล่า จนทำให้นางพราหมณีที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหลายพากันรุมว่า เหตุใดคนดีๆอย่างนางอมิตตาจึงได้ชูชกเป็นสามี ทำไมถึงได้ขอทานเฒ่าคนนี้เป็นสามี เพราะในอดีตชาตินั้นนางอมิตตาเคยเอาดอกบัวที่เหี่ยวเฉาไปถวายพระ

ปรากฏในมหาเวสสันดรชาดก

พระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายของการสั่งสมบารมีเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ชูชกเป็นพราหมณ์อยู่ในเมืองกลิงคราษฎร์ เที่ยวท่องขอทานไปทั่ว และด้วยนิสัยประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักอดออม เงินที่ขอเขามาเก็บไว้จึงมากมายเข้าขั้นเศรษฐี ชูชกนำไปฝากเพื่อนพราหมณ์ไว้

ครั้นเมื่อกลับไปทวงถาม ปรากฎว่าเพื่อนได้ใช้เงินหมดไปแล้ว เลยยกลูกสาวคือนางอมิตตดาวัยแรกรุ่นสวยงาม สดใสให้แทน

ทั้งที่ชูชกมีรูปร่างอุบาทว์อัปลักษณ์ยิ่งนัก แต่นางอมิตตดาก็ขยันปรนนิบัติสามีเป็นอย่างดี นางตักน้ำ ตำข้าว หุงหาอาหาร ดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่อง ความประพฤติที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตตดาทำให้เป็นที่สรรเสริญของบรรดา พราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้น ในไม่ช้า บรรดาพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันตำหนิติเตียนภรรยาของตนที่มิได้ประพฤติตนเป็น แม่บ้านแม่เรือนอย่าง นางอมิตตดา

ทำให้พวกภรรยาพราหมณ์อิจฉาริษยามาคอยด่าทอนางอมิตดาอยู่ทุกวัน ชาลีวอนพระบิดาไม่อยากจากไปกับชูชก นางอมิตตดามาเล่าให้ชูชกฟัง ชูชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้องทำการงานสิ่งใด ชูชกจะเป็นฝ่ายทำให้ทุกอย่าง นางอมิตตดาจึงว่า

“ภรรยาที่ดีจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร จะปล่อยให้สามีมาปรนนิบัติรับใช้ เราทำไม่ได้หรอก ลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดี ย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆ ดีแต่ชี้นิ้วให้ผู้อื่นปรนนิบัติตน นี่แน่ะ ชูชก ถ้าท่านรักเราจริง ท่านจงไปหาบริวารมาปรนนิบัติรับใช้เราดีกว่า”

ชูชกได้ฟังดังนั้นก็อัดอั้นตันใจ ไม่รู้จะไปหาข้าทาสหญิงชายมาจากไหน นางอมิตดา จึงแนะว่า “ขณะนี้ พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพี มาทรงบำเพ็ญพรตอยู่ในป่า พระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทานท่านจงเดินทางไปขอบริจาคพระชาลี กัณหา โอรสธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นข้าทาสของเราเถิด”

ชูชกไม่เคยได้กินอาหารเลิศรสสุดจะดีใจเหลือประมาณ ชูชกจึงไปทูลขอ พระโอรสธิดาเพื่อเป็นข้าช่วงใช้ของตน พระเวสสันดรทรงมีพระทัยยินดีที่จะทรงกระทำบุตรทาน คือ การบริจาคบุตรเป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อได้ตัวพระชาลี กัณหา แล้วระหว่างเดินทางกลับบังเอิญผ่านไปหน้าที่ประทับพระเจ้าสญชัยทรงทอด พระเนตรเห็นพระนัดดาทั้งสองก็ทรงจำได้ จึงให้เสนาไปพาเข้ามาเฝ้า ชูชกทูลว่า พระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกัณหาให้เป็นข้าทาสของตนแล้ว

พระเจ้าสญชัยก็โปรดให้เบิกสมบัติท้องพระคลังมาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชก และโปรดให้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชก ชูชกพราหมณ์เฒ่าขอทาน ไม่เคยได้บริโภคอาหารดี ๆ ก็ไม่รู้จักยับยั้ง บริโภคมาจนทนไม่ไหว จนในที่สุดก็ลาโลกไปเพราะกินเยอะ

คำถาม ทำไมชูชกจึงได้ภรรยาสาวสวยมาก และนางอมิตตดา จึงได้สามีที่อัปลักษณ์แบบชูชก หลายคนก็มีคำถามมากมาย ว่า เป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบ ในอดีตชาติ หลาย ชาติที่ผ่าน มา นั้น ชูชกเป็นบุคคลที่ชอบทำบุญถวายพระด้วยของประณีตสวยงาม ดูสดใส เช่นดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ที่สดใส ใครได้พบเห็นก็จะมีความสุขสดชี่นเสมอ

ส่วนนางอมิตตดา ชอบทำบุญด้วยของไม่ประณีต บูชาพระด้วยดอกไม้เหี่ยว ๆ ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไร ของเหี่ยว ๆ ไม่สวยงาม ใครมองเห็นก็หดหู่ใจ ไม่สดชี่น ส่งผลให้มีสามีสภาพเช่นชูชกนั้นแลฯ

ขอขอบคุณ : Winnews

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here