เมื่อก่อนนั้นไม่เคยรู้เลย จะทำแบบนี่ไปเพื่ออะไร

0

เมื่อก่อนนั้นไม่เคยรู้เลย จะทำแบบนี่ไปเพื่ออะไร

เป็นเรื่องที่เตือนสติใครหลายคนได้เป็นอย่างดี บางคนยังไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นคืออะไร สิ่งที่กำลังทำอยู่ในชีวิตนี้ดีหรือไม่ เรากำลังทำไปเพื่ออะไร จะต้องการอะไรมากขนาดนั้นเลยหรือ อ่านจบแล้วขอให้แชร์ต่อๆกันไป อนุโมทนาบุญ สาธุ

เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลย…

1. มัดตราสังข์สามเปราะ

มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก

มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี – ภรรยา

มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ

ติดอยู่สามบ่วงนี้ ไปนิพพานไม่ได้

ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิ้น

2. เคาะโลงรับศีล

ไม่ใช่ให้คนที่จากไปมารับศีล แต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มาร่วมงานว่า

อย่าเอาแต่มัวประมาทขาดสติ ไม่สนใจในหลักธรรมคำสอน

เมื่อจากไปหมดโอกาสทำความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้

3. สวดอภิธรรม

มักสวดเป็นภาษาบาลี คนเป็นฟังไม่รู้เรื่อง

จึงนึกว่าสวดให้คนที่จากไปแล้ว

แต่จริงๆ แล้วเป็นการสวด

เพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำหลักธรรม

ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล

ควรสำรวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวด

ให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้

4. บวชหน้าไฟ

มักเข้าใจกันว่า เป็นการบวชจูงผู้ที่จากไปขึ้นสวรรค์

ความจริงนั้น ไม่ใช่ เพราะการบวชหน้าไฟ

เป็นการปลงธรรมสังเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บ และจากไปในที่สุด

มนุษย์ก็มีเท่านี้ ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัย

ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แล้วพอใจในสมณะเพศ

มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น เข้าสู่มรรคผลนิพพาน

5. การนิมนต์พระจูงออกหน้าคนที่จากไป

เพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่าตอนที่ยังอยู่

ต้องเดินตามหลังพระ หมายความว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระธรรม

คำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงจะอยู่ดีมีสุข มีความเจริญก้าวหน้า

6. การเวียนซ้าย 3 รอบ

หมายถึง การเวียนว่าย จากไป เกิดอยู่ในภพทั้งสามอันมี กามภพ รูปภพ อรูปภพ ด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปทาน

ก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้น ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลส เป็นการสอนธรรมชั้นสูง

จึงได้พาร่างเวียนซ้าย

7. การใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าผู้ที่จากไป

เพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์

ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน

ต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทิพย์จากพระธรรม

8. การแปรรูป

หลังจากเผาแล้ว มีการเก็บอัฐิ

และมีการเขี่ยขี้เถ้าผู้ที่จากไปแล้ว ให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมา

เพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไป

“อย่ามัวแต่หลง ลาภ ยศ สรรเสริญ หลงตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ สิ่งทั้งหลายเอาไปตอนจากไปไม่ได้” การให้ธรรมทานชนะซึ่งการให้ทั้งปวง

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

1 แชร์เท่ากับ 1 ธรรมทาน สาธุ อนุโมทนามิ

ขอขอบคุณ : รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here