ตัวอักษรนำหน้าชื่อใด? กำลังมีโชค ร่ำรวย!ส่งผลดี-ร้าย ตามวันเกิด

0

ตัวอักษรนำหน้าชื่อใด? กำลังมีโชค ร่ำรวย!ส่งผลดี-ร้าย ตามวันเกิด

เปิดคำทำนายตัวอักษรนำหน้าชื่อ ชื่อของคุณขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใด ให้อ่านคำทำนายให้ตรงวันและให้ตรงคำนำหน้าชื่อของคุณ สิ่งที่ทำบอกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ทำนายไว้ก่อนจะสิ้นปี

ท่านที่เกิดวันจันทร์

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะทำให้เป็นคนขาดที่พึ่งที่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ช่วยเหลือ มีสิ่งไม่ดี เจ้านาย ผู้ใหญ่ให้โทษ

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ บริวารทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย มีปัญหาเพราะคนรอบข้าง

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีความก้าวหน้า ราบรื่น ทำสิ่งใดๆ ประสบความสำเร็จ เด่นด้านสุขภาพที่ดี

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง จะก้าวหน้า มีความมั่นคง

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ เป็นอักษรที่ดี จะเจริญรุ่งเรือง มีโชค เด่นดัง

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะมีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงของชีวิตดี มักสำเร็จสมหวัง มีโชค

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ จะเดินทางไกลต่างประเทศ จะได้หลักทรัพย์ดี มั่นคง

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีคนสนับสนุน ช่วยเหลือ เดินทางต่างประเทศ ย้ายที่อยู่อาศัย

ท่านที่เกิดวันอังคาร

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะทำให้คุณเป็นคนที่มีผู้ช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เมตตา จะได้รับสิ่งดีๆ เพราะผู้ใหญ่

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ จะเกิดมลทิน สิ่งที่ไม่ดี ถูกใส่ร้าย มีปัญหา เกิดเรื่องราวที่ไม่ดี มีความเสียหาย

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีบริวารมาก มีเพื่อนมาก สังคมดี

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เด่นเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรง

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง โดดเด่น มีความก้าวหน้า ความสำเร็จ

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะเจริญรุ่งเรือง มียศมาก มีความสำเร็จสูง

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มักอยู่ไม่ติดที่ มีการเดินทาง เปลี่ยนแปลงง่าย มักเจ้าโทสะ อารมณ์ร้าย

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีการเดินทาง โยกย้ายถิ่นฐานบ่อย ไม่ติดที่

ท่านที่เกิดวันพุธ

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้เดินทาง ย้ายถิ่นฐาน มีผู้ช่วยเหลือ มีคนอุปการะดี

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ขาดความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ มีอุปสรรค มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น มักถูกใส่ร้าย

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีอุปสรรค มีปัญหาเพราะคนอื่น เสียหายเพราะอารมณ์ร้อน อารมณ์ร้าย

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เด่นเกี่ยวกับสุขภาพ มีผู้ใหญ่เอ็นดู เมตตา

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ประสบความสำเร็จ สมหวัง หน้าที่การงานดี

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ มีชื่อเสียง เด่นดัง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีความมั่นคงดี มีฐานะดี ร่ำรวย มีโชค

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ จะได้เดินทางไกล มีบ้าน มีรถ มีที่อยู่อาศัย

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากญาติมิตร ผู้ใหญ่ สำเร็จในหน้าที่การงาน

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ย้ายถิ่นฐาน มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย มีความวุ่นวายกับคนรอบข้าง

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโอกาสได้เดินทางไกล

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีคนช่วยเหลือ ได้รับความสำเร็จเพราะมีคนดัน

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ระวังชื่อเสียงเสียหาย เกิดความยุ่งยากเพราะปัญหาเก่าๆ เดิมๆ

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะเกิดความสำเร็จเพราะมีผู้ใหญ่เมตตา ช่วยเหลือ มีความก้าวหน้าในชีวิต

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้บ้าน ที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงในฐานะ หน้าที่การงาน

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีหน้าที่การงานดีขึ้น

ท่านที่เกิดวันศุกร์

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ ช่วงปีนี้จะมีความสำเร็จ สุขภาพดี ความแข็งแรง ก้าวหน้ามากขึ้น

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ให้ระวังเรื่องเสียหาย ถูกใส่ร้าย เกิดคดีความ

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีความก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน ได้เดินทางไกล

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีหลักทรัพย์ สำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญรุ่งเรือง

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเดินทางไกล ความสมหวังด้านงาน

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ มีผู้ใหญ่เกื้อกูลช่วยเหลือ ส่งเสริม ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ โยกย้ายถิ่นฐาน ออกจากงาน อึดอัด มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ เหน็ดเหนื่อยเพราะคนรอบข้าง เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน เดินทางไกล

ท่านที่เกิดวันเสาร์

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ มีความมั่นคงของชีวิต ได้หลักทรัพย์ มีบ้านที่อยู่อาศัย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ มีปัญหา มีอุปสรรค การเดินทางขัดข้อง เสียหายเพราะความไม่ชัดเจน

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีผู้คนบริบาลเกื้อกูลส่งเสริม ช่วยเหลือทำให้สำเร็จ สมหวัง

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ มีปัญหาเพราะสุขภาพ คิดมาก เสียประสาท เสียหายเพราะคำพูด

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ผู้ใหญ่ส่งเสริม ช่วยเหลือ หน้าที่การงานดี

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ เกี่ยวกับสุขภาพดี หายจากโรคภัยต่างๆ

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ จะได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัยดี หลักฐานมั่นคงมากขึ้น

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ เกิดความสำเร็จ สมหวัง ทำสิ่งใดๆ เจริญรุ่งเรือง

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ กลางวัน (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.)

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ เป็นต้น จะมีผู้ใหญ่เกื้อกูล ช่วยเหลือ มีความสำเร็จ

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ มีความเสียหายเรื่องของสุขภาพ ป่วยบ่อย มีปัญหา มีความขัดข้องต่างๆ

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง ได้รับความสำเร็จ จะโด่งดัง มีความเจริญราบรื่น คล่องตัว

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ สุขภาพเด่นไปในทางที่ดี

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ จะเกิดความสำเร็จ มีความมั่นคงของชีวิต มีโอกาสได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัย การเงินที่ดี

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะได้เดินทางไกล มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จเพราะความขยัน อดทน

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้บ้าน ที่อยู่อาศัย มีคนช่วยเหลือ สร้างฐานะ

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ จะเกิดปัญหา มีความเสียหาย เรื่องร้ายๆ ความไม่ดี ไม่งาม เหนื่อยเป็นทวีคูณ อุบัติเหตุ

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ กลางคืน (ตั้งแต่เวลา 18.00 – 5.59 น.)

สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ เกิดความเจริญในหน้าที่การงาน

อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ สิ่งที่ดีกลับกลายเป็นร้าย ระวังถูกใส่ร้าย มีปัญหา มัวหมอง

อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัย มีความก้าวหน้าของชีวิต

อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เหน็ดเหนื่อย ชีวิตเคร่งเครียดมากขึ้น มีอุปสรรค

อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ มีความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีความก้าวหน้า

อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ ระวังจะเกิดความขัดแย้ง เสียหายเพราะความถือดี

อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสซื้อบ้าน ได้ที่ดิน ได้มรดก เกิดความสำเร็จ

อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีโอกาสเดินทางไกล มีความก้าวหน้าเพราะการโยกย้ายถิ่นฐาน

ขอขอบคุณ : Horosociety199

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here