ทุกข์จากสิ่งไหน ให้เดินออกมา หากทำไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้เป็น

0

ทุกข์จากสิ่งไหน ให้เดินออกมา หากทำไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้เป็น

คนเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีชีวิตและมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกัน เราไม่อาจฝืนชะตาชีวิตของเราได้ แต่เราเลือกที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้อย่างที่ใจเราต้องการ ชีวิตของคนเรามีทั้งความสุขและความทุกข์ที่ปะปนกันไป ไม่มีใครที่จะมีความสุขเพียงอย่างเดียวและไม่มีใครที่จะมีความทุกข์เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์เราควรรู้ว่า หากเรามีความทุกข์กับสิ่งใด ก็ขอให้ตัวเราเองเดินออกมาจากสิ่งนั้น และหากว่าเราทำไม่ได้ เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นให้เป็น…

คำพูดที่ว่า “ถ้าทุกข์จากสิ่งใดก็ขอให้เราเดินออกจากสิ่งนั้น หากเราทำไม่ได้ เราก็ต้องอยู่ให้เป็น”

หากมีความทุกข์จงแก้ที่ตัวเราก่อน แต่การแก้ในที่นี้

หมายถึงแก้ที่ความคิด เพราะหลายต่อหลายคน

มีความความทุกข์จากความคิด

คิดย้ำ คิดเยอะ คิดซ้ำ

คิดวนเวียนกับความทุกข์แบบไม่จบสิ้น

แบกอดีตแบกเรื่องราว ที่เกิดขึ้นมา

แต่เราไม่สามารถย้อนเวลาแก้ไขอะไรได้

สิ่งที่เราแบก คือความเจ็บปวด ความเศร้า ความทุกข์

มันจะวนเวียนอยู่แบบนี้ ไม่จางไปไหน

เมื่อรู้แบบนี้แล้วจงแก้ที่ใจ ทุกข์เกิดขึ้นจากตรงไหน

ก็ให้แก้ที่ตรงนั้น

ใจเรามันทุกข์ ก็แก้ที่ใจเราก่อน

ทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์ เจ็บให้รู้ว่าเจ็บ

ผ่านลมหายใจเข้าออกเพลงลงไปในอารมณ์ที่จะเกิดขึ้น

จนกว่าความรู้สึกนั้นจะดับลง

มีสมาธิมีสติ

ผ่านการฝึกสมาธิ เมื่อมีสมาธิก็จะมีสติ

สติมาปัญญาเกิด

ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปและจะกลับมาใหม่ มักจะหมุนเวียนอยู่แบบนี้

แบบนี้แหละที่เรียกว่าชีวิต

แบบนี้แหละที่เรียกว่ามนุษย์

เมื่อเรารู้เท่าทันความทุกข์เราก็จะ

เบื่อ ปลง ปล่อยวาง อภัย เพียงเท่านี้เอง

ขอบคุณ : ธรรมดับทุกข์ 

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here