แจ้งข่าวดี “โครงการบ้านล้านหลัง” เพื่อคนจน ผ่อนสบาย 3,800บาท/เดือน

1

แจ้งข่าวดี “โครงการบ้านล้านหลัง” เพื่อคนจนให้มีบ้านเป็นของตัวเอง ผ่อนสบาย 3,800บาท/เดือน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดเผยว่าขณะนี้สินเชื่อ “โครงการบ้านล้านหลัง” ตอนนี้ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการธนาคารแล้ว ภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สำหรับวงเงินที่ปล่อยกู้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทรายละเอียดดังนี้

1. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะนำไปพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ให้ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนที่ขายทั้งหมด โดยที่อยู่อาศัยราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 1.25% ต่อปี ส่วนที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ต่อปี

2. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) วงเงิน 50,000 ล้านบาท

สำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คนวัยทำงานที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ เพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

– รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน คิดอัตราอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 แบบคงที่ 3% ต่อปี, ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการคิด MRR – 1% ต่อปี ส่วนกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75%

– รายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 แบบคงที่ 3.00% ต่อปี, ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาคิด MRR – 0.50%

ทั้งนี้ หากกู้เงิน 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นในช่วง 3-5 ปีแรกเพียงเดือนละ 3,800 บาทเท่านั้น พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้, ค่าประเมินหลักประกัน, ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ธอส. จะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

ซึ่งการดำเนินงานในเฟสแรก ธนาคารได้รวบรวมที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง ซึ่งพร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จำนวน 133,307 หน่วย และมีแผนการก่อสร้างที่ชัดเจนจนถึงปี 2565 จำนวนรวม 270,000 หน่วย

ขอขอบคุณ : khaosod.co.th

Facebook Comments

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here