สวดบทนี่ก่อนนอน แก้คนไร้คู่ ไม่มีแฟน จากสมเด็จโต

0

สวดบทนี่ก่อนนอน แก้คนไร้คู่ ไม่มีแฟน จากสมเด็จโต

คุณรู้กันหรือไม่ว่า คนโสด ไม่มีแฟน คนไร้คู่ ตามความเชื่อในคนโบราณนั้นบอกว่าเป็นเพราะว่าก ร ร มเก่าของคุณ อาจจะเคยไปผูกมัดกับอะไรเอาไว้ เคยไปพูดสาบานอะไรเอาไว้ และในชาตินี้เราก็ไม่รู้ อย่างเช่นคำว่า จะรักกันทุกชาติไป คำมั่นสัญญา คำสาบานดังกล่าวอาจจะยังอยู่และเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้คุณนั้นโสดจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเราสามารถแก้ได้โดยการแก้ก ร ร ม หมั่นสวดมนต์ภาวนาขอขมาปลดหนี้ให้กำหนดลง

สำหรับคนโสดไม่ต้องเป็นกังวลไป ในวันนี้ทางเพจได้คิดก็คิดได้ มีวิธีการแก้ก ร ร ม คาถาสำหรับคนไร้คู่ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์โตมาฝากเพื่อนๆกัน นำไปใช้กันดูนะคะ รับรองหรือว่าจะทำให้รู้สึกดี

คาถาบทต่อไปนี้เป็นคาถาสำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้ขอแก้คําสาบาน ในอดีตชาติที่ผ่านมา สิ่งใดที่ติดตามมาโดยที่เราไม่ได้ล่วงรู้มาก่อน

โดยเริ่มต้นจากการขอขมาและตั้งอธิษฐานจิต อธิษฐานต่อหน้าพระ จะสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้ เริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้าตลอด จนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอถอนความพยาบาท คำสาบานทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาบคำเเช่งของปวงชนของเจ้าก ร ร มนายเวร
ต่อมาก็ให้เราทำการระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต (ตั้งนะโม 3 จบ)

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ( ท่อง 9 จบ )

(ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวด วงกงล้อม พระโมรปริตรและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ)

บทอธิฐานขออโหสิก ร ร ม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมังอะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองก ร ร มต่อกันอีกเลย แม้แต่ก ร ร มใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรก ร ร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้่มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมด้วย ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

เรื่องของบุญก ร ร ม ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควรที่จะมีวิจารณญาณในการอ่านและการท่องทุกบรรทัด กระทั่งการกระทำของเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง มักจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา ควรที่จะมีสติในการดำเนินชีวิต ไม่ประมาท ทางเพจได้คิดก็คิดได้เชื่อว่า ทุกคนจะต้องมีความสุขกับเรื่องที่เราทำการสวดมนต์ในวันนี้ได้

เรียบเรียงโดย : Postsara

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here