ปิดทองที่ตำแหน่งใด ส่งผลอานิสงส์แรง มีเงินทองใช้ไม่มีอด

0

ปิดทองที่ตำแหน่งใด ส่งผลอานิสงส์แรง มีเงินทองใช้ไม่มีอด

ตามความเชื่อของทางศาสนาพุทธ คนเรามีความเชื่ออย่างมาก เรื่องบางเรื่องสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ตามหลักคำสอนของศาสนามีหลักคำสอนให้เราเป็นคนดี รู้จักเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ รู้จักการทำบุญ การทำความดี เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเมื่อวันใดที่เราตกยาก บุญจะหนุนนำชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป

ซึ่งนอกจากในเรื่องของไปทำบุญตักบาตรแล้ว บางท่านก็นิยมไปทำบุญ ทำทานที่วัด ไหว้พระ ปิดทอง ซึ่งชาวพุทธมีความเชื่อมาช้านานว่า การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่มี

ความเชื่ออีกอย่างผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี การปิดทองพระนั้น มีความหมายและส่งผลต่อตัวเรายังไง ไปดูกันเลยค่ะ

ปิดทองที่พระเศียร (ศรีษะ) จะทำให้มีความจำดี และมีสติปัญญาเป็นเลิศ ถึงเจอปัญหาก็จะแก้ไขและหาทางออกได้ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี กถ้าเป้นนักเรียนนักศึกษา ก็จะเรียนดี มีความจำเป็นเลิศ ปิดทองที่พระพักตร์

(ใบหน้า) จะทำให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง ปิดทองที่พระอุทร

(ท้อง) จะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิต และมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย ปิดทองที่พระนาภี

(สะดือ) จะทำให้ไม่ต้องเผชิญกับความอดอยาก ถึงแม้บางช่วงชีวิตขาด แต่ก็จะมีผู้อุปถัมภ์มาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) จะทำให้ดูมีสง่าราศี ใครพบใครเห็นก็รักใครชอบพอ

ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ) จะทำให้มีอำนาจและบารมีสูงส่ง ปิดทองที่พระบาท

(เท้า) และรวมไปถึงการปิดทองที่รอยพระพุทธบาท จะทำให้มีแต่ความสมบูรณ์ พร้อมไปด้วยที่พักอาศัย และพาหนะ หรือจะมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์

ปิดทองที่ฐานรองขององค์พระ (องค์พระมีขนาดใหญ่) จะทำให้มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

แต่ส่วน “การปิดทองหลังพระ” เป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามและสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย และควรอธิฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ “ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์”

ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยเถิด”

ขอบคุณข้อมูลจาก : kaijeaw

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here