โชครายสัปดาห์ 6-12 มกราคม 2563 เลื่อนตำแหน่งงาน มีโชคเงินสด

0

โชครายสัปดาห์ 6-12 มกราคม 2563 เลื่อนตำแหน่งงาน มีโชคเงินสด

เมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีการใช้เงินแบบที่ไม่ทันได้ดูหน้าดูหลังให้ดี ได้เงินสดมาแล้วแต่ดันไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ จะหายได้ไปทั้งกระเป๋า มีเรื่องที่ทำให้ท่านมีความเข้าใจผิดกับผู้อื่นในเรื่องไม่เป็นเรื่อง การเดินทางของท่านจะได้ลาภได้เงินทองหรือญาติมิตรที่อยู่ห่ างไกลกันมาให้กับตัวท่าน จะมีผู้ที่ไม่รู้ในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้อง งานที่ทำอยู่หรือมีการโยกย้ายคนเข้ามามีส่วนร่วมในงานของท่าน ในช่วงนี้หากไม่ประหยัดเงินการใช้จ่ายของท่านก็จะเกิดหนี้สินได้โดยที่ไม่รู้ตัว

พฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านได้รับคำยกย่องสรรเสริญในเรื่องการทำงานเพราะมีความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียรอย่างมาก ชื่อเสียงของท่านจะโด่งดังขึ้นเรื่อยๆ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการเงินและรายได้ มีเรื่องตื่นเต้นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น อาจเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน สะพานหรือสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ข่าวนี้นานไปก็ไม่จริงไปเอง อาจมีความใส่ ร้ า ยท่านต่างๆ เรื่องที่ท่านไม่ได้ทำก็หาว่าทำ ซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริง มีความพยายามจะให้โอกาสดีๆ แก่ท่านตั้งหลายเรื่อง ถ้าเขารู้ว่าท่านโลภก็จะให้เงินถ้ายังโสดก็จะหาคนมาให้แต่งงาน

เมถุน

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการต่างๆ เหมือนเป็นอริแต่ตนเอง มีโชคในเรื่องการเงิน เช่นญาติมิตรที่มีเงินจำนวนมาก นำเงินมาฝากในธนาคารของท่านและมีปัญหาอะไรต่อไปก็ยังทราบไม่ได้ บางคนก็เอารถยนต์มาฝาก บ้ านเขาเองก็อยู่ไม่ไกลนัก ถ้าท่านโกรธอะไรขึ้นมาก็ทำ ล า ยข้าวของโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง ความเป็นอยู่ในบ้ านค่อนข้างเบียดเสียดกัน บริวารถูกคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าโดนขอเงินทองต่างๆ นานา อาจเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันก็ได้ ผู้ใหญ่ในทางการงานเริ่มสนใจในความรู้ความเข้าใจของท่าน

กรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีความรู้ต่างๆ หลายอย่าง แต่ไม่ตรงกับหน้าที่การงานของท่าน ชีวิตประจำวัน และการทำงานของท่าน มักมีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้น ญาติพี่น้องของท่านพยายามให้ท่านช่วย เหลือฝากงาน บริวารจะมีชื่อเสียงในทางส่วนตัวของเขา เช่น ทำงานอดิเรกเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หรือได้ดีในงานศิลปะต่างๆ มีตำแหน่งหน้าที่ในการทำงานสูงขึ้น จะได้รับเครื่องมือสื่อสา รคมนาคมอันทันสมัย มีเสน่ห์อย่างมาก ถ้าแต่งงานแล้วแฟนจะนำลาภมาให้

สิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ลาภลอยและถือเป็นกรณีพิเศษมีความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างยิ่ง โอกาสดีเช่นนี้เป็นสิ่งหายาก เป็นระยะเวลาที่ท่านไม่เชื่อถือใครง่ายๆ ญาติมิตรก็ตกอยู่ในอำนาจของท่าน มักใช้อำน า จในการแก้ปัญหาอย่างได้ผล บริวารมีโชคดีในเรื่องส่วนตัวของพวกเขา และมีที่อยู่อาศัยไม่แน่นอน ลาภที่ได้ในระยะนี้เป็นสิ่งพิเศษเกินความคาดหมายของท่าน ซึ่งพี่น้องและบริวารชื่นชมยินดีโดยทั่วกัน ท่านทำอะไรไปก็ตาม เสียงสนับสนุนในระยะนี้มีทั้งถูกและผิด แต่คนส่วนมากก็เห็นใจท่าน หุ้นส่วนผู้ร่วมงานอาจมีการเดินทางไกล

กันย์

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านมีอำนาจในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่สนับสนุนให้ท่านดำเนินการทุกอย่างไปตามอำนาจหน้าที่ ได้ลาภจากทางไกลหรือมีการเดินทางไกลก็ได้ รายได้ระยะนี้จะสามารถเก็บออมเงินสดไว้ได้จำนวนหนึ่ ง ท่านจะเป็นผู้บอกข่าวดีกับเพื่อนสนิทของท่าน ซึ่งจะช่วยให้เขาเจริญก้าวหน้าในทางการงานต่อไป คนโสดมีผู้ให้โอกาสแก่ท่านในด้านความรัก และการสมรส ซึ่งท่านควรรอบคอบระมัดระวังให้จงหนัก

ตุลย์

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านทำกิจการต่างๆ ในระยะนี้ ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นฟูสิ่งที่ชำรุดที่เสียไปแล้วให้กลับคืนดีตามเดิม สิ่งของที่หายเป็นส่วนมากระยะนี้จะได้กลับคืน มีการแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่บริวารและญาติมิตร มีการปรับปรุง รายได้หรือเงินเดือนให้แก่บริวารของท่าน มีผู้เสนอโชค ล า ภต่างๆ ให้แก่ท่านแต่ท่านไม่ยอมรับ การทำงานตามนโยบายผู้ใหญ่ที่มอบหมายแก่ท่านได้ผลเต็มที่ จะเป็นผู้ใหญ่ในงานม ง ค ลสมรสให้แก่บริวาร

พิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจจะเสียเวลาและทรัพย์สินไปในเรื่องของเพื่อนใหม่คนใดคนหนึ่ ง อาจจะซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นสำหรับท่านเลย เช่น ซื้อเรือ เป็นต้น ญาติมิตรของท่านจะจัดงานม ง ค ลสมรสกันเองเป็นเหตุให้ท่านได้รับความไม่พอใจมาก ทั้งนี้โดยไม่รับฟังจากใครใดๆ ทั้งสิ้น บริวารสูงอายุช่วย เหลือกิจการงานอย่างเต็มที่ ญาติมิตรท ะเ ล าะกันระยะนี้ ท่านไม่ควรรับซื้อตั๋วหรือสิ่งของที่มีผู้นำมาขายในราคาถูกของเหลือใช้ก็ไม่เหมาะสำหรับท่าน การเป็นสื่อให้หนุ่มสาวรักกันก็ไม่ดีเพราะอาจยุ่งยากถึงครอบครัวได้

ธนู

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านโชคดีเป็นอันมาก มีผู้นำสิ่งของมาขายให้ในราคาถูกเป็นอันมาก คนรับใช้บ้ านอื่นหลบหนีมาขออาศัยอยู่กับท่าน เพราะคิดว่าท่านเป็นโสด ถ้าท่านรับไว้ก็วุ่น ได้รับเงินสดก้อนหนึ่ งโดยไม่มีเหตุผลต้นปลาย ซึ่งถ้าท่านวุ่นวายลาภนี้ก็จะหายไป ผู้ที่เคยเป็นบริวารของท่านบัดนี้กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในห มู่ชน และซึ่งสามารถคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ท่านได้ด้วย แต่ท่านไม่นิยมยินดีในเรื่องเหล่านี้ ท่านมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย ถ้าท่านมีที่อยู่อาศัยแล้วจะมีผู้มาขออาศัยอยู่ด้วย อันเป็นการที่ท่านต้องตัดสินใจอย่างยากลำบาก

มังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะทำงานด้วยความมานะพยายาม ไม่ยอท้อต่อความยากลำบากอะไรใดๆ ทั้งสิ้น กลับใช้จ่ายเงินทองด้วยความเต็มใจว่าไม่เสียเปล่า เพราะจะมีผู้ได้ประโยชน์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ ง เพื่อนจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น และเขาก็ยังไปมาหาสู่ให้เกียรติแก่ตัวท่านเองด้วย พี่น้องที่อยู่ในความสงบเรียบร้อยจะมีการแสดงที่น่าตื่นเต้นยินดี คนรับใช้ที่อยู่กับท่านมานานจะแสดงความสามารถต่างๆ ในเรื่องการงานอันเป็นที่น่าพอใจ ท่านได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นหลักฐานหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ลาภอันเกิดจากตนเองไม่มีผู้ขัดแย้ง

กุมภ์

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอาจจะเดินทางไกลด้วยความไม่เต็มใจ หรือเป็นการเดินทางที่มีอุปสรรคอย่างมาก อาจจะต้องทำงานที่ไม่คู่ควร แต่ความรู้ความสามารถของท่าน ผู้ที่ไม่มีความรู้ในกิจการที่ท่านทำอยู่จะเข้ามาสอดแทรกกับท่าน หรือทำการดัดแปลงแก้ไขต่างๆ ทำให้ยุ่งไปหมดท่านไม่ควรเสนอความคิดเห็นอะไรใดๆ ทั้งสิ้นในระยะนี้ท่านที่ทำความดีแล้วไม่ดี เป็นการถูกโฉลกกับโชคชะตาของท่าน แล้วท่านจะพบวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง ท่านไม่ชอบงานที่กำลังทำอยู่นี้นัก ถ้าอดทนทำไปแล้วก็จะเกิดผลดีขึ้นเอง ไม่ค่อยมีรายจ่ายส่วนตัวมากนัก บริวารที่ดื้อดึงจะกลับเปลี่ยนนิสัยดีขึ้น

มีน

ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอาจรู้สึกเบื่อหน่ายในกิจการที่ทำเป็นประจำ มักสงวนท่าทีไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ค่อยได้ตอบกับใครๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ได้ลาภจากทรัพย์ในดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ผู้ที่กล่าวใส่ ค ว า มแก่ท่านในเรื่องต่างๆ จะยุติลงไปเอง รู้วิธีการที่จะทำให้จิตใจ แข็งแรงสดชื่นสุขสบาย การไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากนักเป็นผลดี ได้ลาภลอยเร็ววัน เพื่อนที่เป็นคนต่างภาษาจะไปมาหาสู่นำลาภมาให้ ผู้ที่จะไปต่างประเทศจะสมหวังพอสมควร จะมีผู้สูงอายุมาชอบท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ปุสาคโม

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here