ความยาวนิ้วมือ บอกตัวตนนิสัยเบื้องลึกได้แท้จริง

0

ความยาวนิ้วมือ บอกตัวตนนิสัยเบื้องลึกได้แท้จริง

ในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล นิ้วมือของเรานั้นสามารถบอกนิสัยได้จริงหรือไม่ โดยทางพันธุกร ร มแล้วนิ้วมือของทุกคนนั้น ล้วนแล้วแต่มีความสั้นยาวที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง นิ้วชี้สั้นกว่านิ้วนาง แม้กระทั่งนิ้วชี้กับนิ้วนางยาวเท่ากัน สังเกตุนิ้วเหล่านี้สามารถบ่งบอกนิสัยของคุณได้ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบบไหนบอกว่าอย่างไร

รูป A คือความยาวนิ้วนาง ที่ยาวกว่านิ้วชี้

รูป B คือความยาวนิ้วชี้ ที่ยาวกว่านิ้วนาง

รูป C คือความยาวนิ้วชี้ และความยาวนิ้วนางเท่าๆ กัน

รูป A บ่งบอกว่าคุณเป็นคน “มีเสน่ห์”

ถ้าหากใครมีนิ้วนางยาวมากกว่านิ้วชี้ บ่งบอกได้ถึงว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก ความมั่นใจในตัวเองสูง มีความตั้งใจและทะเยอทะยาน

หน้าที่การงานที่มีความเหมาะสมกับคุณมากที่สุด คืออาชีพค้าขาย เป็นเจ้านายตนเอง เพราะคุณมีความคิดเป็นของตัวเอง

รูป B คุณมีธรรมชาติ “มีความเป็นผู้นำสูง”

ถ้าหากใครมีนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง บ่งบอกถึงความเป็นผู้นำ คุณสามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ความมั่นใจในตนเอง

หน้าที่การงานที่มีความเหมาะสมกับคุณมากที่สุดคือ คุณมีความรู้ความสามารถทางด้านการอ่านและเขียนแนะนำประสบการณ์ชีวิต และเหมาะสมกับอาชีพครูเป็นอย่างมาก

รูป C บอกว่าคุณเป็นคนที่ “สื่อสา รได้ดี”

ถ้าหากใครมีนิ้วชี้และนิ้วนางยาวเท่ากัน คุณเป็นคนที่มีมุมมองที่กว้าง คนรอบข้างมักให้เกียรติเชื่อฟังในคำพูดคุณอยู่เสมอ เป็นที่ปรึกษาได้ดี เป็นคนที่ชอบยื่นมือช่วย เหลือผู้อื่นอยู่เสมอมา

หน้าที่การงานที่มีความเหมาะสมกับคุณมากที่สุดคือ อาชีพที่เป็นการดูแลผู้อื่น พยาบาล หรืออาสาสมัครเป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : bloggang

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here