ลักษณะ 7 คนที่ “น่าคบหา” ยิ่งคบชีวิตยิ่งเจริญ

0

ลักษณะ 7 คนที่ “น่าคบหา” ยิ่งคบชีวิตยิ่งเจริญ

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นการที่เราจะอยู่ร่วมกลุ่มกันในสังคมได้ อย่างไรก็ตามทุกคนต้องมีเพื่อนฝูงอย่างแน่นอน อาจจะมีเพื่อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพสังคมของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ตามจำนวนของเพื่อนไม่ได้สำคัญหรือเป็นตัวชี้วัดแต่อย่างไร

หากเรามีเพื่อนที่เป็นประเภทที่นำไปสู่ในทางที่เสื่อมเสีย ดังนั้น การเลือกคบเพื่อนเราควรจะเลือกคบเพื่อนที่เป็นมิตรแท้ ที่คอยช่วยเหลือเรา ที่คอยแบ่งเบาภาระเรา พากันในทิศทางที่ดี พาไปในทางที่ดีที่ประสบความสำเร็จ เรื่องหน้าตาหรือฐานะ ระดับการศึกษาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือบ่งบอกได้เลยว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่

หากจะดูเพื่อนควรดูจากคุณสมบัติเหล่านี้

คนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เมื่อคนเรารู้จักที่จะเพิ่มความสามารถให้ตนเอง พัฒนาในตนเอง คนแบบนี้เป็นบุคคลที่คนน่าคบหาเพราะจะทำให้เรารู้จักความก้าวหน้าตามไปด้วย

ไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

บุคคลไหนที่มีนิสัยที่ชอบทำให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้เดือดร้อนไปด้วย เช่น ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท นำไปสู่ความเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย คนเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มคนอันตพาลที่เมื่อคบหาจะนำมาสู่แต่ความเดือดร้อน

รู้จักทำมาหากิน รู้จักการพึ่งพาตนเอง

บุคคลไหนที่รู้จักทำมาหากิน ขยันขันแข็ง อดทน สู้กันทำงาน สามารถเลี้ยงชีพได้ เป็นบุคคลที่น่ายกย่องและที่สำคัญไม่ว่าเขาจะทำงานมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่ เพียงแค่เขาทำงานที่สุจริตที่หาเงินที่เขานำมาหาได้มาเลี้ยงชีพตัวเองก็เพียงพอ

สามารถให้คำแนะนำ และชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง

หากเพื่อนคนไหนของคุณที่ชอบแนะนำคุณเข้าสู่หนทางของอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผิด พาเราไปในทางที่ไม่ดีแสดงว่า เพื่อนคนนี้เขาไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อเรา การที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำมากที่สุด

รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เพื่อนที่ดีนั้นย่อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น บางครั้งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างก็สามารถที่จะใช้ความคิดแลกเปลี่ยนด้วยหลักการและเหตุผลคุยกันไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะที่ดีของการเป็นเพื่อนที่ดีคือ ต้องดูน่าคบหา อยู่ใกล้ชิดแล้วสบายใจ สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆได้

ช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อน

เพื่อนที่สามารถเรียกว่ามิตรแท้ เราพิสูจน์กันได้ในยามลำบาก เจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งหมดทั้งปวงนี้ดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนเลือกที่จะยืมเงินของเพื่อนสนิทพอเพื่อนไม่ให้ก็ไปว่าร้ายไปโกรธโดยไม่เคยคิด ไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นต้องมีภาระรับผิดชอบอยู่มากมายหรือไม่ ในเวลาเดียวกันที่คุณลำบากเพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากขอร้องเลย

มีข้อแนะนำ การที่คุณต้องการเพื่อนที่ดี มิตรภาพที่ดี คุณควรเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นก่อน แล้วเมื่อไหร่ที่คุณทำดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรแท้ของใครหลายๆคน เมื่อนั้นคุณจะพบกับมิตรแท้ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้พบกับมิตรแท้แล้ว จงจำไว้เสมอว่า ควรรักษามิตรภาพที่ดีไว้ เพราะในชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้เจอมิตรแท้ของเราโดยง่ายเท่ากับเพื่อนกิน

เขียน / เรียบเรียง : postsara

ขอบคุณข้อมูลจาก : healthcarethai

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here