เป็นบุญตาอย่างยิ่ง พบช้างมีลักษณะพิเศษ 7 ประการ พร้อมเข้ารับน้อมถวายเป็นช้างเผือกคู่บารมี

0

เป็นบุญตาอย่างยิ่ง พบช้างมีลักษณะพิเศษ 7 ประการ พร้อมเข้ารับน้อมถวายเป็นช้างเผือกคู่บารมี

เรียกได้ว่าเป็นบุญตาอย่างยิ่งที่เราได้เห็น และเป็นเรื่องน่ายินดี หลังมีรายงานว่าพบช้างที่มีคุณลักษณะคชลักษณ์พิเศษ ที่ตรงตามลักษณะของช้างเผือก ซึ่งเมื่อได้พบและทำการพิสูจน์อย่างละเอียด ช้างเชือกดังกล่าวเข้าตามตำราเป็นช้างเผือก และจะเตรียมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ต่อไป

และได้มีการเปิดเผยจากแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างตั้งอยู่ที่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางด้านนายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการ บริษัทช้างทองคำได้ทำการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งหลายกรณีภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ ได้มีช้างจำนวนกว่า 10 เชือกแต่มีเพียงแค่ 1 เชือกที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างทั่วๆไป ที่มีลักษณะเด่นตรงตามลักษณะช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างมงคลแบบที่คนเรามีความเชื่อกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงในปัจจุบัน

ทั้งนี้นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการบริษัทช้างทองคำเปิดเผยว่า ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างมีช้างที่เลี้ยงไว้กว่า 10 เชือก แต่มีช้างเชือกหนึ่งชื่อพลายเอกชัย ช้างหนุ่มอายุ 33 ปี น้ำหนักตัวประมาณ3 ตันเศษ งายาวกว่า 100 ซ.ม. โคนงาเส้นรอบวง 28ซ.ม. เป็นช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากช้างเชือกอื่นๆ ที่เลี้ยงไว้ เมื่อเร็วๆ นี้ ตนจึงได้แจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางคณะจากสำนักพระราชวัง มาตรวจสอบพิสูจน์ลักษณะพิเศษของช้างเชือกนี้ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างของบริษัทช้างทองคำ และผลการตรวจสอบทางคณะผู้ตรวจได้ลงความเห็นความพิเศษภายนอกในเบื้องต้นด้วยสายตา และสัมผัสช้างพลายเอกชัย ปรากฏว่ามีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ตรงตามลักษณะช้างเผือกที่มีคชลักษณะ 7 ประการ

ได้พบว่ามีเล็บสีขาว ตาสีขาว เพดานสีขาว ขนสีขาว พื้นหลังสีขาว หรือคล้ายหม้อใหม่ อัณฑโกศขาว ช้างสีประหลาด ซึ่งถือเป็นช้างสำคัญที่มีมงคล ตามตำรา ส่วนการที่จะนำเข้าข่ายตระกูลช้างมงคลตระกูลใดนั้นจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกหนึ่งครั้ง ในขณะนี้ศูนย์อนุรักษ์ช้างกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินขั้นตอน ของการพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างที่มีลักษณะพิเศษเชือกนี้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งได้จัดทำเป็นเอกสารต่อสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้ดำเนินการและตรวจสอบตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าให้ทางบริษัทช้างทองคำทำการดูแลเป็นพิเศษต่อช้างพลายเอกชัย ในช่วงที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามระเบียบของสำนักพระราชวัง ยังความปลาบปลื้มยินดีให้กับบริษัทช้างทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งในระหว่างนี้สิ่งที่เป็นกังวลคือการดูแลช้างพลายเอกชัยอย่างพิเศษ ตนมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า และมีความหวังอันสูงสุดที่จะได้มีโอกาสถวายช้างพลายเอกชัยเชือกนี้ เพื่อเป็นช้างคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร หากผลการตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษ และตระกูลช้างมงคล ออกมาว่าเป็นช้างสำคัญ ตามคชลักษณะพิเศษของช้างเผือก และอยู่ในตระกูลช้างมงคล

สำหรับชั้นและชื่อช้างเผือก

ชั้นของช้างเผือกมี 3 ชั้น คือ ช้างเผือกเอก ช้างเผือกโท และช้างเผือกตรี การจะกำหนดว่า ช้างเผือกเชือกใด จะเป็นชั้นใดนั้น ตำราคชลักษณ์กำหนดไว้ว่า

ช้างสีสังข์ 1 ช้างทองเนื้อริน 1สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์ว่าเป็น เผือกเอก ช้างสีบัวโรย 1 สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์เป็น เผือกโท ช้างสียอดตองตากแห้ง 1 สีแดงแก่ 1 สีแดงอ่อน 1 สีทองแดง 1 สีเมฆ 1(นิล) สีดำ 1 สงเคราะห์เข้าในเกณฑ์เป็น เผือกตรี

แต่การกำหนดว่า ช้างเผือกแต่ละเชือกจะเป็นชั้นใดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้กำหนด ผู้เชี่ยวชาญการตรวจคชลักษณ์มีหน้าที่เพียงทำรายงานกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อประกอบกับพระบรมราชวินิจฉัยเท่านั้น

ส่วนชื่อของช้างเผือก หรือช้างสำคัญ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

ประเภทที่ 1

มีคำที่ความหมายว่า ช้างอยู่ด้วย เช่น คชา กุญชร หัตถี หสดิน คเชนทร์ เช่น พระบรมคชลักษณ์ พระเทพกุญชร พระบรมจักรพาลหัตถี พระบรมหัสดิน พระบรมวิไลเชนทร์ เป็นต้น

ประเภทที่ 2

ตั้งชื่อตามลักษณะบางอย่างของช้าง เช่น ช้างพลายเล็บครบ มีชื่อว่า พระบรมนัขมณี ช้างพลายงาเดียว มีชื่อว่า พระบรมเมฆเอกทนต์ ช้างหลายเล็บดำ มีชื่อว่า พระพิไชยนิลนัข ช้างพลายสีนิล มีชื่อว่า พระสรีสกลกฤษณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ชื่อช้างเผือกจะมีชื่อเป็น พระยา เจ้าพระยา เหมือนบรรดาศักดิ์ข้าราชการในสมัยก่อน เช่น พระวิสูตรรัตนกิริณี พระยาเศวตไอยรา เจ้าพระยาปราบไตรจักร เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงกำหนดให้ใช้คำว่า พระเศวต นำหน้าชื่อ และลงท้ายด้วยคำว่า เลิศฟ้า

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม : สารานุกรมไท ยสำหรับเยาวชนฯ

Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here